print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Malta

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
9 november 1977 1 januari 1994  
MLT heft op basis van ‘remittance base’. Op basis van art. 2 lid 5 van het verdrag verleent Nederland alleen een voorkoming voorzover dit inkomen is overgemaakt naar MLT.
Soort inkomsten NL MLT Opmerkingen
Box I Loon loon 16, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: kalenderjaar) zie art.16 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 17, lid 2    
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 20, lid 1   Tenzij diensten in MLT worden verricht door een inwoner met de MLT nationaliteit of door een in MLT lokaal aangeworven persoon
artiesten en sporters 18, lid 1   Uitzondering: bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer   16, lid 3  
(hoog)leraren   21, lid 1 Voor maximaal twee jaar voor onderwijs of wetenschappelijk onderzoek tenzij onderzoek niet wordt verricht in het algemeen belang.
studenten of in opleiding zijnde personen   22 Zie specifieke voorwaarden in artikel 22
Pensioen en lijfrente Definitie > Art. 19 lid 4 publiekrechtelijk pensioen 20, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan van MLT
privaat/overheidsbedrijf, beroepspensioen en lijfrente   19, lid 1  
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 20, lid 1   Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid
afkoopsom ingegaan pensioen(privaat/ overheidsbedrijf) en lijfrente 19, lid 2    
afkoopsom niet ingegaan pensioen en lijfrente 19, lid 2    
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong 19, lid 3    
WAO / WIA-suppletie   16, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever.
20, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 16, lid 1/ 17    
W.W. 19, lid 3    
ROW rente ter beschikking stellen 11, lid 2   Maximaal 10% van het bruto bedrag
Box II   winst 14, lid 5   5-jaarstermijn
dividend 10, lid 2   Maximaal 15% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 23

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Malta

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap