print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Verenigde Staten

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
18 december 1992 31 december 1993  
Soort inkomsten NL USA Opmerkingen
Box I Loon loon 16, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: kalenderjaar) zie art.16 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 17   Tenzij beloningen zijn verkregen voor diensten verricht in de USA.
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 20, lid 1   Tenzij diensten in USA worden verricht door een inwoner met de USA nationaliteit of door een in USA lokaal aangeworven persoon.
artiesten en sporters 18, lid 1   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht. Zie verdrag voor specifieke voorwaarden.
hoogleraren en docenten   21 Maximaal twee jaar voor onderwijs/wetenschappelijk onderzoek tenzij onderzoek niet verricht in algemeen belang. Uitzondering: indien de periode van twee jaar wordt overschreden, mag NL heffen over het gehele tijdvak
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen, in internationaal verkeer   16, lid 3  
offshore (dienstbetrekking) 27, lid 6   Door middel van een vaste inrichting in Nederland
Pensioen en lijfrente Definitie lijfrente→ art. 19 lid 5 publiekrechtelijk pensioen 20, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan USA
privaat/overheidsbedrijf, beroepspensioen en lijfrente   19, lid 1  
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 20, lid 1   Tenzij inwoner en onderdaan USA
afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) en lijfrente 19, lid 2   Mits persoon op enig moment in de periode van 5 jaar voorafgaand aan de betaling inwoner NL was
afkoopsom niet ingegaan pensioen en lijfrente 19, lid 2   Mits persoon op enig moment in de periode van 5 jaar voorafgaand aan de betaling inwoner NL was
beroepspensioen   23  
alimentatie   19, lid 6  
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong 19, lid 4    
WAO / WIA-suppletie   16, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
20, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 16    
W.W. 19, lid 4    
ROW rente ter beschikking stellen   12, lid 1  
Box II   winst 14, lid 9   5-jaarstermijn mits ≥ 25% aandeelhouder
dividend 10, lid 2   Maximaal 15% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 23

Deel deze pagina

Laatste update op 11-07-2018
Artikel gemaakt op 17-12-2008
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Verenigde Staten

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap