print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Brazilië

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
20 november 1991 1 januari 1992  
Soort inkomsten NL BRA Opmerkingen
Box I Loon loon 15, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: kalenderjaar) zie art.15 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 16    
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 19, lid 1   Tenzij diensten in BRA worden verricht door een inwoner met de BRA nationaliteit of door een in BRA lokaal aangeworven persoon
artiesten en sporters 17, lid 1   Uitzondering: bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
hoogleraren en andere docenten   20 Voor maximaal twee jaar voor onderwijs of wetenschappelijk onderzoek tenzij onderzoek niet wordt verricht in het algemeen belang
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen, in internationaal verkeer 15, lid 3   Mits werkelijke leiding van de onderneming in NL is gevestigd
Pensioen en lijfrente Definitie lijfrente→ art. 18 lid 3 publiekrechtelijk pensioen 19, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan van BRA
privaat/overheidsbedrijf 18, lid 1 en
19, lid 3
  Mits totaal uitkeringen per jaar > 5.000 US Dollar, zie art. 18 lid 2
lijfrente   18, lid 1  
Alimentatie   18, lid 1  
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 19, lid 1   Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid
afkoopsom ingegaan pensioenen (privaat/ overheidsbedrijf) 18, lid 1 en
19, lid 3
  Mits totaal uitkeringen per jaar > 5.000 US Dollar, zie art. 18 lid 2
afkoopsom niet ingegane pensioenen 18, lid 1 en
19, lid 3
  Mits totaal uitkeringen per jaar > 5.000 US Dollar, zie art. 18 lid 2
afkoopsom ingegane lijfrente 22    
afkoopsom niet ingegane lijfrente 22    
beroepspensioen 22    
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong 18, lid 3    
WAO / WIA-suppletie   15, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
19, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 15 / 16    
W.W. 18, lid 3    
ROW rente ter beschikking stellen 11, lid 2 b   Maximaal 15% van het bruto bedrag
Box II   winst 13, lid 3    
dividend 10, lid 2   Maximaal 15% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 22

Deel deze pagina

Laatste update op 10-07-2018
Artikel gemaakt op 14-12-2008
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Brazilië

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap