Volg ons op:

U bevindt zich hier : Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Brazilië


Twitter Updates

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Brazilië

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur/ commissaris/e.d.

Nederland

 

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Tenzij de diensten in Brazilië worden verricht door een persoon met de Braziliaanse nationaliteit of door een persoon die niet uitsluitend voor het verrichten van die diensten inwoner van Brazilië is geworden.

- artiesten en sporters

Nederland

 

- hoogleraren en andere docenten

Brazilië

Max. 2 jaar voor onderwijs/wetensch. onderzoek tenzij onderzoek niet verricht in algemeen belang maar in de eerste plaats voor persoonlijk nut.

- personeel op vliegtuigen en schepen in internationaal verkeer

 

Land werkelijke leiding van de onderneming

- offshore (dienst-betrekking)

 

Normale regels dienstbetrekking van toepassing

Pensioenen en lijfrenten

 

Definitie lijfrente in artikel 18, lid 2

- overheid, algemeen

Nederland

Tenzij inwoner en onderdaan van Brazilië

Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (Besluit 28 juni 1996, IFZ96/863M)

- particulier/ overheidsbedrijf

Nederland

Uit Nederland verkregen pensioen, voor het deel dat uitgaat boven de tegenwaarde van $ 5.000.

- lijfrente

Brazilië

 

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid

Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (Besluit 28 juni 1996, IFZ96/863M)

- afkoopsom pensioen (geen overheids-pensioen)

Nederland

Uit Nederland verkregen pensioen, voor het deel dat uitgaat boven de tegenwaarde van $ 5.000.

- beroepspensioen

Brazilië

Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

- afkoopsom lijfrente

Brazilië

 

Uitkeringen

   

- AOW / Anw / WAO / Waz / WaJong

Nederland

 

- WAO-suppletie

Brazilië

Indien betaald door/namens particuliere werkgever

 

Nederland

Indien betaald door/ namens publieke werkgever

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

Nederland

Zie Besluit van 8 oktober 1996, nr. IFZ96/906M

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Nederland

15% van het bruto bedrag

Box II

   

- winst

Nederland

Evt. conserverende aanslag invorderen

- dividend

Nederland

Maximaal 15% van het brutobedrag

 
 
 
Artikel datum : 14-12-2008 | Artikel laatst gewijzigd : 06-06-2018

© 2018 Jongbloed Fiscaal Juristen