Actueel fiscaal nieuws over Corona

print sitemap zoeken disclaimer contact

Vacatures
U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Griekenland

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Griekenland

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
1 januari 1981 1 januari 1981  
Soort inkomsten NL GRC Opmerkingen
Box I Loon loon 16, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: belastingjaar) zie art.16 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 17, lid 2    
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 20, lid 1   Tenzij de diensten in GRC worden bewezen door persoon met GRC nationaliteit of door een in GRC lokaal aangeworven persoon
artiesten en sporters 18   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
hoogleraren en andere docenten   21 Maximaal twee jaar voor onderwijs (geen onderzoek)
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen, in internationaal verkeer 16, lid 3   Mits winst van de onderneming in NL wordt belast
Pensioen en lijfrente Definitie lijfrente→ Geen publiekrechtelijk pensioen 20, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan van GRC
privaat/overheidsbedrijf   19  
lijfrente   23  
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 20, lid 1   Tenzij inwoner en onderdaan van GRC
afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) 19, lid 2    
afkoopsom niet ingegaan pensioen 19, lid 2    
afkoopsom ingegane lijfrente   23  
afkoopsom niet-ingegane lijfrente   23  
beroepspensioen   23  
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong   23  
WAO / WIA-suppletie   16, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever.
20, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 16 / 17    
W.W.   23  
ROW rente ter beschikking stellen 11, lid 2   Max. 10%
Box II   Winst 14, lid 5   5 jaarstermijn
Dividend 10, lid 2   Maximaal 15% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 23

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Griekenland

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap