print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Suriname

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
13 april 1977 25 november 1975  
Soort inkomsten NL SUR Opmerkingen
Box I Loon loon 16, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: 12 maanden) zie art.16 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 17    
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 20, lid 1   Tenzij diensten in SUR worden verricht door inwoner met de SUR nationaliteit
artiesten en sporters 18   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer   16, lid 3  
offshore (dienstbetrekking) 16, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: 12 maanden) zie art.16 lid 2.
Pensioen en lijfrente Geen Definitie lijfrente publiekrechtelijk pensioen 20, lid 1   Tenzij inwoner en onderdaan van SUR
privaat/overheidsbedrijf   19  
lijfrente   22  
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 20, lid 1   Tenzij inwoner en onderdaan van SUR
afkoopsom niet ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf)   19  
afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf)   19  
afkoopsom niet ingegane lijfrente   22  
afkoopsom ingegane lijfrente   22  
beroepspensioen   22  
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong   22  
WAO / WIA-suppletie   16, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
20, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 16    
W.W.   22  
ROW rente ter beschikking stellen 11, lid 2   Maximaal 10% van het bruto bedrag
Box II   winst 14, lid 5   5-jaarstermijn
dividend 10, lid 2   Maximaal 20% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 22

Deel deze pagina

Laatste update op 11-07-2018
Artikel gemaakt op 17-12-2008
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Suriname

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap