print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Zwitserland

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
9 november 2011 1 januari 2012  
Soort inkomsten NL CHE Opmerkingen
Box I Loon loon 15, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: kalenderjaar) zie art.15 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 16, lid 2 en
lid 3
  Beloning betaald door NL lichaam aan inwoner CHE 50% belast in NL en 50% in CHE. Tenzij beloning voor werkzaamheden als bestuurder bij vaste inrichting in CHE en beloning ten laste van vaste inrichting in CHE komt
beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf 19, lid 1   Tenzij diensten in CHE worden verricht door een inwoner met de CHE nationaliteit of door een in CHE lokaal aangeworven persoon
artiesten en sporters 17, lid 1   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
studenten of in opleiding zijnde personen   20 Mits vergoedingen uit bronnen buiten NL
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer of aan boord van een binnenschip 15, lid 3   Mits werkelijke leiding van de onderneming in NL is gevestigd
offshore (dienstbetrekking) 23, lid 6 en protocol V    
Pensioen en lijfrente Definitie lijfrente→ art. 18 lid 6 publiekrechtelijk pensioen   18, lid 1 Uitzondering onder voorwaarden heffing in NL wanneer totaal uitkeringen per jaar > € 20.000, zie art. 18, lid 2
privaat/overheidsbedrijf, beroepspensioen en lijfrente   18, lid 1 Uitzondering onder voorwaarden heffing in NL wanneer totaal uitkeringen per jaar > € 20.000, zie art. 18, lid 2
afkoopsom ingegaan publiekrechtelijk pensioen   18, lid 1 Uitzondering onder voorwaarden heffing in NL wanneer totaal uitkeringen per jaar > € 20.000, zie art. 18, lid 2
afkoopsom niet ingegaan publiekrechtelijk pensioen 18, lid 3    
afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf)   18, lid 1 Uitzondering onder voorwaarden heffing in NL wanneer totaal uitkeringen per jaar > € 20.000, zie art. 18, lid 2
afkoopsom niet ingegaan pensioen en lijfrente 18, lid 3    
afkoopsom ingegane lijfrente   21  
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong   18, lid 1 Uitzondering onder voorwaarden heffing in NL wanneer totaal uitkeringen per jaar > € 20.000, zie art. 18, lid 2
WAO / WIA-suppletie 15, lid 1   Indien betaald door of namens particuliere werkgever
19, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 15    
W.W.   18, lid 1 Uitzondering onder voorwaarden heffing in NL wanneer totaal uitkeringen per jaar > € 20.000, zie art. 18, lid 2
ROW rente ter beschikking stellen   11, lid 1  
Box II   winst 13, lid 6   Mits er voor aanmerkelijk belang een conserverende aanslag is opgelegd ter zake van emigratie
dividend 10, lid 2   Maximaal 15% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 21

Deel deze pagina

Laatste update op 11-07-2018
Artikel gemaakt op 02-10-2012
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Zwitserland

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap