print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Ierland

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
12 mei 1970 1 januari 1971  
Soort inkomsten NL IRL Opmerkingen
Box I Loon loon 14, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: kalenderjaar) zie art.14 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 15, lid 2    
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 18, lid 1   Tenzij inwoner en onderdaan van IRL en niet tevens NL nationaliteit
artiesten en sporters 16   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
hoogleraren en andere docenten   27 Voor maximaal twee jaar voor onderwijs of wetenschappelijk onderzoek
Personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer   14, lid 3  
Pensioen en lijfrente Definitie lijfrente→ art. 19 lid 2 publiekrechtelijk pensioen 18, lid 1   Tenzij inwoner en onderdaan van IRL en niet tevens NL nationaliteit
privaat/overheidsbedrijf, beroepspensioen   17  
lijfrente   19  
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 18, lid 1    
afkoopsom ingegaan pensioen privaat/ overheidsbedrijf)   17  
afkoopsom niet ingegaan pensioen   17  
Afkoopsom ingegane lijfrenten   20  
afkoopsom niet ingegane lijfrente   20  
beroepspensioen   20  
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong/ W.W.   20  
WAO / WIA-suppletie   14, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
18, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 14    
ROW rente ter beschikking stellen   9, lid 1  
Box II   winst 12, lid 5   Mits binnen 5-jaarstermijn en geen Iers onderdaan
dividend 8, lid 2   Maximaal 15% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 20

Deel deze pagina

Laatste update op 10-07-2018
Artikel gemaakt op 14-12-2008
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Ierland

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap