print sitemap zoeken disclaimer contact

U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Argentinië

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Argentinië

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
11 februari 1998 1 januari 1999  
Soort inkomsten NL ARG Opmerkingen
Box I Loon loon 16, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: 12 maanden) zie art. 16 lid 2
beloning directeur/commissaris/e.d. 17, protocol XI    
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 20, lid 1   Tenzij diensten in ARG verricht door persoon met de ARG nationaliteit of door een in ARG lokaal aangeworven persoon
artiesten en sporters 18   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur
< 3 maanden ziet NL af van heffingsrecht
hoogleraren en andere docenten   21 Voor maximaal twee jaar voor onderwijs of wetenschappelijk onderzoek tenzij onderzoek niet wordt verricht in het algemeen belang
studenten of in opleiding zijnde personen   22 Mits betalingen uit bronnen buiten NL
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen, in internationaal verkeer 16, lid 3   Tenzij winst van de werkgever op grond van artikel 8 van het verdrag belast is in ARG
offshore (dienstbetrekking) 26, lid 6   Door middel van vaste inrichting in NL
Pensioen en lijfrente
Definitie lijfrente

Artikel 19, lid 4
publiekrechtelijk pensioen 20, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan van ARG
privaat/overheidsbedrijf en lijfrente   19, lid 1  
alimentatie-uitkering   19, lid 5  
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 20, lid 1   Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid
afkoopsom ingegane pensioenen (privaat/ overheidsbedrijf) of lijfrente 19, lid 2    
afkoopsom niet ingegane pensioenen (privaat/overheidsbedrijf) of lijfrente 19, lid 2    
beroepspensioen   23  
Uitkeringen AOW / ANW / WAO / WIA / WAZ / Wajong 19, lid 3    
WAO / WIA-suppletie   16, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
20, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever. Uitzondering heffing niet in NL als persoon inwoner en onderdaan van ARG
Wulbz 16    
W.W. 19, lid 3    
ROW rente ter beschikking stellen 12, lid 2   Maximaal 12% belasting over bruto bedrag
Box II   winst 14, lid 5   -      10% bij onmiddellijke deelneming in aandelenkapitaal ≥ 25%
-      15% in overige gevallen
dividend 10, lid 2   Maximaal 15% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 23

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Argentinië

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap