Volg ons op:

U bevindt zich hier : Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Argentinië


Twitter Updates

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Argentinië

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur/ commissaris /e.d.

Nederland

Zie Protocol artikel XI

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Tenzij diensten in Argentinië verricht door persoon met de Argentijnse nationaliteit of door een persoon die niet uitsluitend voor het verrichten van die diensten inwoner van Argentinië is geworden.

- artiesten en sporters

Nederland

Tenzij bezoek hoofdzakelijk wordt bekostigd uit openbare middelen van Argentinië.

- hoogleraren en andere docenten

Argentinië

Voor maximaal twee jaar voor onderwijs of wetenschappelijk onderzoek tenzij onderzoek niet wordt verricht in het algemeen belang

- personeel op vliegtuigen en schepen

 

Belast in het land waar de winst van de werkgever o.g.v. artikel 8 van het verdrag wordt belast

- offshore (dienst-betrekking)

Nederland

Let op: door middel van vaste inrichting in Nederland

Pensioenen en lijfrenten

 

Definitie lijfrente in artikel 19, lid 4

- overheid, algemeen

Nederland

Tenzij inwoner en onderdaan van Argentinië

- particulier/overheids-bedrijf en lijfrente

Argentinië

 

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid

- afkoopsom pensioen (geen overheidspensioen) of lijfrente

Nederland

 

- beroepspensioen

Argentinië

Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

Uitkeringen

   

- AOW / Anw

Nederland

 

- WAO / Waz / WaJong

Nederland

 

- WAO-suppletie

Argentinië

Indien betaald door/ namens particuliere werkgever

 

Nederland

Indien betaald door/namens publieke werkgever

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

Nederland

 

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Nederland

Maximaal 12% belasting over bruto bedrag

Box II

   

- winst

Nederland

- 10% bij onmiddellijke deelneming in aandelenkapitaal ³ 25%

15% in overige gevallen

evt. conserverende aanslag invorderen

- dividend

Nederland

Maximaal 15% van het brutobedrag

 
 
   

Artikel datum : 14-12-2008 | Artikel laatst gewijzigd : 06-06-2018

© 2018 Jongbloed Fiscaal Juristen