Volg ons op:

U bevindt zich hier : Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Turkije


Twitter Updates

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Turkije

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur / commissaris/e.d.

Nederland

Zie Protocol artikel XIII.

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

 

- artiesten en sporters

Nederland

Tenzij betaald uit openbare middelen van Turkije.

Ook bij betaling aan een ander dan de sporter / artiest blijft het land van optreden heffingsbevoegd.

- hoogleraren en andere docenten

Turkije

Voor maximaal twee jaar voor onderwijs of wetenschappelijk onderzoek tenzij onderzoek niet wordt verricht in het algemeen belang.

Alléén vrijstelling als betaling NIET uit Nederland komt, dus betalingen vanuit NL zijn belast.

- personeel op vliegtuigen, schepen en wegvoertuigen in internationaal verkeer

Nederland

Indien geëxploiteerd door onderneming in Nederland.

- offshore (dienstbetrekking)

 

Normale regels dienstbetrekking.

Pensioenen en lijfrenten

 

Definitie lijfrente in artikel 18, lid 4.

- overheid, algemeen

Nederland

Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (Besluit 28 juni 1996, IFZ96/863M).

- particulier / overheidsbedrijf en lijfrente

Turkije

 

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (Besluit 28 juni 1996, IFZ96/863M).

- afkoopsom pensioen (geen overheidspensioen) of lijfrente

Nederland

Tenzij inwoner en onderdaan van Turkije.

- beroepspensioen

Turkije

Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

Uitkeringen

   

- AOW / Anw

Nederland

Tenzij genieter inwoner en onderdaan van Turkije.

- WAO / Waz / WaJong

Turkije

 

- WAO-suppletie

Turkije

Indien betaald door / namens particuliere werkgever.

 

Nederland

Indien betaald door of namens publieke werkgever.

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

Nederland

Indien dienstverband niet is verbroken.

 

Turkije

Indien dienstverband is verbroken.

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Nederland

10% indien lening verstrekt voor meer dan 2 jaar.

15% over bruto bedrag in overige gevallen.

Box II

   

- winst

Nederland

- 5 jaarstermijn;

- evt. conserverende aanslag invorderen.

- dividend

Nederland

Maximaal 20% van het bruto bedrag.

Artikel datum : 17-12-2008 | Artikel laatst gewijzigd : 06-06-2018

© 2018 Jongbloed Fiscaal Juristen