Actueel fiscaal nieuws over Corona

print sitemap zoeken disclaimer contact

Vacatures
U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Turkije

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Turkije

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
30 september 1988 1 januari 1989  
Soort inkomsten NL TUR Opmerkingen
Box I Loon loon 15, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: kalenderjaar) zie art.15 lid 2 .
beloning directeur/commissaris/e.d. 16 en protocol XII.    
beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf 19, lid 1    
artiesten en sporters 17, lid 1   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen en wegvoertuigen in internationaal verkeer 15, lid 3   Mits onderneming in NL is gelegen
Pensioen en lijfrente Definitie lijfrente art 18,
lid 4
publiekrechtelijk pensioen 19, lid 1    
privaat/overheidsbedrijf   18, lid 1  
lijfrente   18, lid 1  
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 19, lid 1    
afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) 18, lid 2.    
afkoop niet ingegane lijfrente   22  
afkoop ingegane lijfrente   22  
beroepspensioen   22  
Uitkeringen AOW 18, lid 3   Tenzij inwoner en onderdaan TUR
WAO / WIA / Waz / Wajong   22  
WAO / WIA-suppletie   15, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
19, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 15    
W.W.   22  
ROW rente ter beschikking stellen 11, lid 2   Maximaal 15% over bruto bedrag
Box II   winst 13, lid 6   5-jaarstermijn
dividend 10, lid 2   Maximaal 20 % van het bruto bedrag.
Restartikel art. 22

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Turkije

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap