print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Frankrijk

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
29 maart 1974 1 januari 1974  
Soort inkomsten NL FRA Opmerkingen
Box I Loon loon 15, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: kalenderjaar) zie art.15 lid 2
beloning directeur/commissaris/e.d. 16    
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 19, lid 1    
artiesten en sporters 17, lid 1   Uitzondering: bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
hoogleraren en andere docenten   20 Voor maximaal twee jaar voor onderwijs of wetenschappelijk onderzoek tenzij onderzoek niet wordt verricht in het algemeen belang.
Studenten of in opleiding zijnde personen   21 Mits betalingen uit bronnen buiten NL
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer of aan boord van een binnenschip   15, lid 3  
Pensioen en lijfrente Definitie lijfrente→ Geen publiekrechtelijk pensioen 19, lid 1    
privaat/overheidsbedrijf   18  
lijfrente   22  
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 19, lid 1    
afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf)   18  
afkoopsom niet ingegaan pensioen   18  
afkoopsom niet ingegane lijfrente   22  
Afkoopsom ingegane lijfrente   22  
beroepspensioen   22  
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong   22  
WAO / WIA-suppletie   15, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever.
19, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever
Wulbz 15 / 16    
W.W.   22  
ROW rente ter beschikking stellen 11, lid 2   Maximaal 10%
Box II   Winst 13, lid 5   5-jaarstermijn mits genieter de NL nationaliteit en niet (tevens) de FRA nationaliteit heeft.
Dividend 10, lid 2, b   Maximaal 15 % van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 22

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Frankrijk

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap