Actueel fiscaal nieuws over Corona

print sitemap zoeken disclaimer contact

Vacatures
U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Singapore

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Singapore

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
31 augustus 1971 1 januari 1972  
Soort inkomsten NL SGP Opmerkingen
Box I Loon loon 15, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: kalenderjaar) zie art.15 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 16 lid 2    
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 19, lid 1   Tenzij de diensten in SGP worden verricht door een inwoner die niet de NL nationaliteit heeft.
artiesten en sporters 17 lid 1   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
studenten en personen in opleiding   20 Mits betalingen uit bronnen buiten NL. Voor specifieke voorwaarden zie verdrag.
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer   15 lid 3  
Pensioen en lijfrente Definitie lijfrente→ artikel 18 lid 2 publiekrechtelijk pensioen 19 lid 1   Zie opmerking loon-beloning overheid
privaat/overheidsbedrijf en lijfrente   18, lid 1  
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 19, lid 1   Zie opmerking loon-beloning overheid
afkoopsom niet ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf)   18, lid 1  
afkoopsom ingegaan pensioen   18, lid 1  
afkoopsom niet ingegane lijfrente   21  
afkoopsom ingegane lijfrente   21  
beroepspensioenen   21  
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA/ WAZ en Wajong   21  
WAO / WIA-suppletie   15 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
19, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 15 lid 1    
WW   21  
ROW rente ter beschikking stellen 11, lid 2   Maximaal 10% over het bruto bedrag.
Box II   winst 14, lid 6   5 -jaars termijn
dividend 10, lid 2   Maximaal 15% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 21

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Singapore

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap