print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Zambia

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
9 november 1982 1 januari 1983  
Soort inkomsten NL ZMB Opmerkingen
Box I Loon loon 15, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: kalenderjaar) zie art.15 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 16, lid 2 en protocol III    
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 19, lid 1    
artiesten en sporters 17, lid 1   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
studenten en in opleiding zijnde personen   17 Mits betalingen uit bronnen buiten NL of indien <100 dagen gewerkt in NL
personeel aan boord van vliegtuigen, in internationaal verkeer   15, lid 3  
Pensioen en lijfrente publiekrechtelijk pensioen 19, lid 1    
privaat/overheidsbedrijf, beroepspensioen en lijfrente   18, lid 1  
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 19, lid 1    
afkoopsommen ingegane pensioenen (privaat/ overheidsbedrijf)   18, lid 1  
afkoopsom niet ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf)   18, lid 2  
lijfrente   21  
afkoop niet ingegane lijfrente   21  
afkoop ingegane lijfrente   21  
beroepspensioen   21  
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong   21  
WAO / WIA-suppletie   15, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
19, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz   21  
W.W.   21  
ROW rente ter beschikking stellen b 11, lid 2 Maximaal 10% van het bruto bedrag
Box II   winst 13, lid 6   5-jaarstermijn
dividend 10, lid 2 c   Maximaal 15% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 21

Deel deze pagina

Laatste update op 11-07-2018
Artikel gemaakt op 17-12-2008
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Zambia

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap