print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Kazachstan

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
2 mei 1997 1 januari 1996  
Soort inkomsten NL KZA Opmerkingen
Box I Loon loon 15, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: 12 maanden) zie art.15 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 16    
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 19, lid 1   Tenzij diensten in KZA worden verricht door een inwoner met de KZA nationaliteit of door een in KZA lokaal aangeworven persoon.
artiesten en sporters 17, lid 1   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
hoogleraren en andere docenten   20, lid 1 Maximaal twee jaar voor onderwijs of wetenschappelijk onderzoek tenzij onderzoek in de eerste plaats wordt verricht voor persoonlijk nut
Studenten, personen in opleiding en wetenschappelijk onderzoekers   21 Mits vergoedingen uit bronnen buiten NL. Specifieke voorwaarden zie verdragsartikel.
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer   15, lid 3  
offshore (dienstbetrekking) 25, lid 6   Door middel van vaste inrichting in NL
Pensioen en lijfrente Definitie lijfrente→ art. 18 lid 3 publiekrechtelijk pensioen 19, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan van KZA
privaat/overheidsbedrijf en lijfrente 18, lid 1 en protocol XIII   Nederland blijft heffingsbevoegd over particuliere pensioenen zolang KZA nog geen heffing hierover kent.
lijfrente   18, lid 1  
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 19, lid 1   Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid
afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) en lijfrente 18, lid 2    
afkoopsom niet ingegaan pensioen en lijfrente 18, lid 2    
beroepspensioen   22  
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong 19, lid 4    
WAO / WIA-suppletie   15, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
19, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 15    
W.W. 19, lid 4    
ROW rente ter beschikking stellen 11, lid 2   Maximaal 10% van het bruto bedrag
Box II   winst 13, lid 6   5-jaarstermijn
Dividend 10, lid 2 b en protocol VIII   Maximaal 15% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 22

Deel deze pagina

Laatste update op 11-07-2018
Artikel gemaakt op 15-12-2008
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Kazachstan

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap