print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Duitsland

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht: ja art.33 lid 6
5 december 2015 1 januari 2016 Verdrag 1959 op verzoek over 2016 toepassen
Volgens Goedkeuringswet bij verdrag van 20 mei 2015 geldt onder voorwaarden voor inwoners van DUI een verlaagd tarief in de inkomstenbelasting voor pensioenen en lijfrenten voor de periode 2016 tot en met 2020.
Soort inkomsten NL DEU Opmerkingen
Box I Loon loon 14, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: 12 maanden) zie art.14 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 15    
beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf 18, lid 1   Tenzij diensten in DEU worden verricht door een inwoner met de DEU nationaliteit of door een in DEU lokaal aangeworven persoon
artiesten en sporters 16, lid 1   Uitzondering: bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
hoogleraren en andere docenten   19 Maximaal 2 jaar voor onderwijs of wetenschappelijk onderzoek tenzij onderzoek in de eerste plaats voor persoonlijk nut wordt verricht èn beloning niet uit NL
Studenten of in opleiding zijnde personen   20 Mits vergoeding uit bronnen buiten NL
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer of aan boord van een binnenschip 14, lid 4   Mits werkelijke leiding in NL is gevestigd.
NB: Voor het jaar 2016 geldt woonstaatheffing
  Werknemers internationaal bedrijventerrein 14, lid 3   Mits in NL verzekerd volgens EU Vo 1408/71 of 883/2004
Pensioen en lijfrente Definitie lijfrente→ art. 17 lid 7 publiekrechtelijk pensioen 18, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan van DEU
privaat/overheidsbedrijf, beroepspensioen en lijfrente   17, lid 1 en Protocol XIII Uitzondering: in NL belast indien totaal van pensioen (niet overheid), lijfrente en sociaalzekerheidsuitkering uit NL >€ 15.000.
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 18, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan van DEU
afkoopsommen ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) en lijfrente 17, lid 3    
afkoopsom niet ingegaan pensioen en lijfrente 17, lid 3    
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong   17, lid 1 Uitzondering: in NL belast indien totaal van pensioen, lijfrente en sociaalzekerheidsuitkering uit NL >€ 15.000
WAO / WIA-suppletie   14, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
18, lid 2   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 14 / 15    
W.W.   17, lid 1 Uitzondering: in NL belast indien totaal van pensioen, lijfrente en sociaalzekerheidsuitkering uit NL >€ 15.000
ROW rente ter beschikking stellen   11, lid 1  
Box II   winst 13, lid 6   NL heeft heffingsrecht over waardeaangroei tijdens NL periode
dividend 10, lid 2   Maximaal 15% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 21

Deel deze pagina

Laatste update op 10-07-2018
Artikel gemaakt op 14-12-2008
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Duitsland

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap