Volg ons op:

U bevindt zich hier : Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Georgië


Twitter Updates

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Georgië

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur / commissaris / e.d.

Nederland

Zie Protocol artikel IX.

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Tenzij diensten in Georgië verricht door persoon met de Georgische nationaliteit of door persoon die niet uitsluitend voor verrichten diensten inwoner van Georgië is geworden.

- artiesten en sporters

Nederland

Tenzij bekostigd uit openbare middelen van andere staat of verricht i.h.k.v. culturele / sportovereenkomst tussen de staten.

- hoogleraren

Georgië

T.b.v. onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in het algemeen belang voor maximaal twee jaar.

- bouwwerk / constructie / montagewerkzaamh.

Georgië

Indien in samenhang met plaats en geen sprake van v.i.

- personeel op vliegtuigen/ schepen int. verkeer

Georgië

 

- offshore (dienstbetrekking)

Nederland

Let op: door middel van vaste inrichting in Nederland.

Pensioenen en lijfrenten

 

Definitie lijfrente in artikel 18, lid 6.

- overheid, algemeen

Nederland

Tenzij inwoner en onderdaan van Georgië.

- particulier / overheidsbedrijf en lijfrente

Georgië

Hoofdregel: heffing in Georgië tenzij:

- fiscale faciliëring in NL van pensioenen en lijfrenten (deze eis geldt niet voor sociale zekerheidsuitkeringen); en

- Georgië heft niet tegen het algemene tarief en / of betrekt inkomsten voor minder dan 90% in de heffing (deze eis geldt niet voor sociale zekerheidsuitkeringen); en

- totale bedrag pensioen, lijfrente en sociale zekerheidsuitkeringen in kalenderjaar > € 10.000.

Wordt aan al deze criteria voldaan, dan mag Nederland heffen.

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid.

- afkoopsom niet-ingegaan pensioen (geen overheidspensioen) of lijfrente

Nederland

 

- afkoopsom ingegaan pensioen of lijfrente

Georgië

Hoofdregel: heffing in Georgië tenzij:

- fiscale faciliëring in NL van pensioenen en lijfrenten (deze eis geldt niet voor sociale zekerheidsuitkeringen); en

- Georgië heft niet tegen het algemene tarief en / of betrekt inkomsten voor minder dan 90% in de heffing (deze eis geldt niet voor sociale zekerheidsuitkeringen); en

- totale bedrag pensioen, lijfrente en sociale zekerheidsuitkeringen in kalenderjaar > € 10.000.

Wordt aan al deze criteria voldaan, dan mag Nederland heffen.

- beroepspensioen

Georgië

Hoofdregel: heffing in Georgië tenzij:

- fiscale faciliëring in NL van pensioenen en lijfrenten (deze eis geldt niet voor sociale zekerheidsuitkeringen); en

- Georgië heft niet tegen het algemene tarief en / of betrekt inkomsten voor minder dan 90% in de heffing (deze eis geldt niet voor sociale zekerheidsuitkeringen); en

- totale bedrag pensioen, lijfrente en sociale zekerheidsuitkeringen in kalenderjaar > € 10.000.

Wordt aan al deze criteria voldaan, dan mag Nederland heffen.

Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

Uitkeringen

   

- A.O.W. / Anw / WAO / Waz / WaJong

Georgië

Hoofdregel: heffing in Georgië tenzij:

- fiscale faciliëring in NL van pensioenen en lijfrenten (deze eis geldt niet voor sociale zekerheidsuitkeringen); en

- Georgië heft niet tegen het algemene tarief en / of betrekt inkomsten voor minder dan 90% in de heffing (deze eis geldt niet voor sociale zekerheidsuitkeringen); en

- totale bedrag pensioen, lijfrente en sociale zekerheidsuitkeringen in kalenderjaar > € 10.000.

Wordt aan al deze criteria voldaan, dan mag Nederland heffen.

- WAO-suppletie

Georgië

Indien betaald door / namens particuliere werkgever.

 

Nederland

Indien betaald door / namens publieke werkgever.

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

Georgië

Hoofdregel: heffing in Georgië tenzij:

- fiscale faciliëring in NL van pensioenen en lijfrenten (deze eis geldt niet voor sociale zekerheidsuitkeringen); en

- Georgië heft niet tegen het algemene tarief en / of betrekt inkomsten voor minder dan 90% in de heffing (deze eis geldt niet voor sociale zekerheidsuitkeringen); en

- totale bedrag pensioen, lijfrente en sociale zekerheidsuitkeringen in kalenderjaar > € 10.000.

Wordt aan al deze criteria voldaan, dan mag Nederland heffen.

Zie Besluit van 8 oktober 1996, nr. IFZ96/906M.

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Georgië

 

Box II

   

- winst

Nederland

10-jaarstermijn, evt. conserverende aanslag invorderen.

- dividend

Nederland

Max. 15% van het bruto bedrag.

 
 
   

Artikel datum : 14-12-2008 | Artikel laatst gewijzigd : 06-06-2018

© 2018 Jongbloed Fiscaal Juristen