print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Georgië

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
21 februari 2003 1 januari 2004  
Soort inkomsten NL GEO Opmerkingen
Box I Loon loon 15, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: 12 maanden) zie art.15 lid 2
beloning directeur/commissaris/e.d. 16 en protocol IX    
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 19, lid 1   Tenzij diensten in GEO verricht door persoon met de GEO nationaliteit of door een in GEO lokaal aangeworven persoon.
artiesten en sporters 17, lid 1   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 mnd) ziet NL af van het heffingsrecht.
hoogleraren en andere docenten   20 Voor maximaal twee jaar voor onderwijs of wetenschappelijk onderzoek. Tenzij onderzoek niet wordt verricht in het algemeen belang.
studenten of een in opleiding zijnde persoon   21 Mits betalingen uit bronnen buiten NL
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen, in internationaal verkeer   15, lid 4  
offshore (dienstbetrekking) 24, lid 6   Door middel van een vaste inrichting in NL
Pensioen en lijfrente Definitie lijfrente→ 18,
lid 6
publiekrechtelijk pensioen 19, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan van GEO
privaat/overheidsbedrijf en lijfrente   18, lid 1 Uitzondering onder voorwaarden heffing in NL wanneer totaal uitkeringen per jaar > € 10.000, zie artikel 18 lid 2
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 19, lid 1   Zie opmerking loon-beloning overheid
afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) en lijfrente   18, lid 1 Uitzondering onder voorwaarden heffing in NL wanneer totaal uitkeringen per jaar > € 10.000, zie artikel 18 lid 2
afkoopsom niet ingegaan pensioen en lijfrente 18, lid 3    
beroepspensioen   22  
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong   18, lid 1 Uitzondering onder voorwaarden heffing in NL wanneer totaal uitkeringen per jaar > € 10.000, zie artikel 18 lid 2
WAO / WIA-suppletie   15, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
19, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 15 / 16    
W.W.   18, lid 1 Uitzondering onder voorwaarden heffing in NL wanneer totaal uitkeringen per jaar > € 10.000, zie artikel 18 lid 2
ROW rente ter beschikking stellen 11, lid 1    
Box II   Winst 13, lid 5   Mits er nog een bedrag openstaat op de conserverende aanslag
Dividend 10, lid 2, c   Maximaal 15 % van het bruto bedrag
Restartikel: artikel 22

Deel deze pagina

Laatste update op 10-07-2018
Artikel gemaakt op 14-12-2008
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Georgië

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap