print sitemap zoeken disclaimer contact

U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Malawi

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Malawi

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
1 juli 2018 Ter nadere berichtgeving  
Soort inkomsten NL MWI Opmerkingen
Box I Loon loon 14, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: 12 maanden) zie art.14 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 15    
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 18, lid 1   Tenzij diensten in MWI worden verricht door een inwoner met de MWI nationaliteit of door een in MWI lokaal aangeworven persoon.
artiesten en sporters 16, lid 1   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht
hoogleraren en andere docenten   20, lid 1 Voor maximaal twee jaar voor onderwijs of wetenschappelijk onderzoek tenzij onderzoek niet wordt verricht in het algemeen belang en mits betalingen uit bronnen buiten NL.
studenten en stagiairs   19 Mits betalingen uit bronnen buiten NL.
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer 14, lid 3   Mits de onderneming in NL is gevestigd.
Pensioen en lijfrente Definitie lijfrente→ art. 17 lid 4 publiekrechtelijk pensioen 17, lid 1    
privaat/overheidsbedrijf, beroepspensioen en lijfrente 17, lid 1    
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 17, lid 1   Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid
afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) 17, lid 1    
afkoopsom ingegane lijfrente   21  
afkoopsom niet ingegaan pensioen en lijfrente 17, lid 5    
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong 17, lid 2    
WAO / WIA-suppletie   14, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
18, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 14 / 15    
W.W. 17, lid 2    
ROW rente ter beschikking stellen 11, lid 2   Maximaal 10% belasting over het bruto bedrag
Box II   winst   13, lid 5  
Dividend (inclusief winstdelende obligaties) 10, lid 2   Maximaal 15% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 21

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Malawi

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap