Volg ons op:

U bevindt zich hier : Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen China


Twitter Updates

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

China

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur / commissaris / e.d.

Nederland

 

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Tenzij het diensten betreft die bewezen zijn in China door een onderdaan van China of door een persoon die niet uitsluitend voor dat werk inwoner van China is geworden.

- artiesten en sporters

Nederland

Tenzij in het kader van cultureel uitwisselingsprogramma. Ook bij betaling aan een ander dan de sporter / artiest blijft het land van optreden heffingsbevoegd.

- docenten en wetenschappelijke onderzoekers

China

Voor maximaal 3 jaar, inwoner of onmiddellijk voor zijn bezoek aan NL inwoner van China, tenzij in de eerste plaatst voor persoonlijk nut.

- personeel op vliegtuigen en schepen in internationaal verkeer

China

 

- offshore (dienstbetrekking)

 

Normale regels dienstbetrekking van toepassing.

Pensioenen en lijfrenten

 

Géén definitie lijfrente opgenomen.

- overheid, algemeen

Nederland

Tenzij inwoner én onderdaan is van China

Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (Besluit 28 juni 1996, IFZ96/863M).

- particulier/ overheidsbedrijf

China

 

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid.

Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (Besluit 28 juni 1996, IFZ96/863M).

- afkoopsom pensioen (geen overheidspensioen

China

 

- lijfrente en afkoop lijfrente

Nederland

Bronstaatheffing.

- beroepspensioen

Nederland

Bronstaatheffing.

Uitkeringen

   

- AOW

Nederland

 

- Anw

Nederland

 

- WAO / Waz / WaJong

Nederland

Bronstaatheffing.

- WAO-suppletie

China

Indien betaald door / namens particuliere werkgever.

 

Nederland

Indien betaald door / namens publieke werkgever.

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

Nederland

Indien dienstbetrekking is verbroken.

 

Nederland

Indien dienstbetrekking niet is verbroken.

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Nederland

Maximaal 10% van het brutobedrag.

Box II

   

- winst

Nederland

Zie toelichtende nota VN 1988/23.

- dividend

Nederland

Maximaal 10% van het brutobedrag.

 
 
   
Artikel datum : 14-12-2008 | Artikel laatst gewijzigd : 06-06-2018

© 2018 Jongbloed Fiscaal Juristen