print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

China (2013)

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
31 augustus 2014 1 januari 2015  
Per 1 juli 1997 is de soevereiniteit over Hongkong door het VK overgedragen aan de Volksrepubliek China. Hongkong blijft echter een van China afwijkende belastingwetgeving houden en is in dat opzicht autonoom. Daarom is met Hongkong een aparte overeenkomst ter vermijding van dubbele belasting van kracht.
Soort inkomsten NL CHN Opmerkingen
Box I Loon loon 15, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: 12 maanden) zie art.15 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 16    
beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf 19, lid 1   Tenzij diensten in CHN worden verricht door een inwoner met de CHN nationaliteit of door een in CHN lokaal aangeworven persoon
artiesten en sporters 17, lid 1   Uitzondering: bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht
studenten   20 Mits vergoedingen uit bronnen buiten NL
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer 15, lid 3   Mits werkelijke leiding van de onderneming in NL is gevestigd
Pensioen en lijfrente Geen definitie lijfrente publiekrechtelijk pensioen 19, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan van CHN
privaat/overheidsbedrijf en beroepspensioen 18, lid 2   Mits fiscaal gefacilieerd in NL
lijfrente 21    
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 18, lid 2   Mits fiscaal gefacilieerd in NL
afkoopsommen ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) 18, lid 2   Mits fiscaal gefacilieerd in NL
afkoopsom niet ingegaan pensioen 18, lid 2   Mits fiscaal gefacilieerd in NL
afkoopsom ingegane lijfrente 21    
afkoopsom niet ingegane lijfrente 21    
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong 18, lid 3    
WAO / WIA-suppletie   15, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
18, lid 3   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 15 / 16    
W.W. 18, lid 3    
ROW rente ter beschikking stellen 11. lid 2   Maximaal 10% van het bruto bedrag
Box II   winst 13, lid 5   Indien >25% deelneming in kapitaal
dividend 10, lid 2   Maximaal 10% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 21

Deel deze pagina

Laatste update op 10-07-2018
Artikel gemaakt op 14-12-2008
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen China

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap