Volg ons op:

Twitter Updates

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Slowakije

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
5 november 1974 1 januari 1975  
Dit is de voortzetting van het oude verdrag met de Tsjecho-Slowaakse Socialistische Republiek
Soort inkomsten NL SVK Opmerkingen
Box I Loon loon 16, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: kalenderjaar) zie art.16 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 17, lid 2    
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 20, lid 1   Tenzij diensten in SVK worden verricht door een inwoner met de SVK nationaliteit of door een in SVK lokaal aangeworven persoon
artiesten en sporters 18, lid 1   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer of aan boord van een binnenschip   16, lid 3  
hoogleraren en docenten   21 Maximaal 2 jaar
studenten en in opleiding zijnde personen   22 Mits betalingen uit bronnen buiten NL
Pensioen en lijfrente Geen definitie lijfrente publiekrechtelijk pensioen 20, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan van SVK
lijfrente   23  
privaat/overheidsbedrijf   19  
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 20, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan van SVK
afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) 19    
afkoopsom niet ingegaan
pensioen (privaat/overheidsbedrijf)
19    
afkoopsom ingegane lijfrente   23  
afkoopsom niet ingegane lijfrente   23  
beroepspensioen   23  
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong   23  
WAO / WIA-suppletie   16. lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
20, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 16    
W.W.   23  
ROW rente ter beschikking stellen   11, lid 1  
Box II   winst 14, lid 5   5-jaarstermijn
dividend 10, lid 2   Maximaal 10% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 23

Artikel datum : 15-12-2008 | Artikel laatst gewijzigd : 11-07-2018

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen