print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Kroatië

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
6 april 2001 1 januari 2002 Tijdvakken vóór 2002: zie verdrag voormalig Joegoslavië
Soort inkomsten NL HRV Opmerkingen
Box I Loon loon 15, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: 12 maanden) zie art.15 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 16 en protocol VI    
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 19, lid 1   Tenzij diensten in HRV worden verricht door een inwoner met de HRV nationaliteit of door een in HRV lokaal aangeworven persoon.
artiesten en sporters 17, lid 1   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
studenten   20 Mits betalingen uit bronnen buiten NL
personeel aan boord van schepen, boten die dienen voor het vervoer in de binnenwateren en vliegtuigen in internationaal verkeer   15, lid 3  
offshore (dienstbetrekking) 24, lid 6   Door middel van een vaste inrichting in NL
Pensioen en lijfrente Definitie lijfrente→ art. 18 lid 2 publiekrechtelijk pensioen 19, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan van HRV
privaat/overheidsbedrijf en lijfrente   18, lid 1 en protocol VII Uitzondering: in NL belast indien totaal van pensioen en lijfrente in NL > € 5.445., zie protocol VII
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 19, lid 1   Zie opmerking loon/beloning overheid
afkoopsom pensioen (geen overheidsbedrijf) en lijfrente   18, lid 1 en protocol VII Uitzondering: in NL belast indien totaal van pensioen en lijfrente in NL > € 5.44, zie protocol VII
  beroepspensioen   21  
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong 19, lid 3    
WAO / WIA-suppletie   15, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
19, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 15, lid 1 / 16    
W.W. 19, lid 3    
ROW rente ter beschikking stellen   11  
Box II   winst 13, lid 5   10-jaarstermijn
dividend 10, lid 2   Maximaal 15% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 21

Deel deze pagina

Laatste update op 11-07-2018
Artikel gemaakt op 15-12-2008
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Kroatië

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap