Volg ons op:

U bevindt zich hier : Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Filippijnen


Twitter Updates

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Filippijnen

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur / commissaris / e.d.

Nederland

 

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Tenzij diensten in Filippijnen worden bewezen door persoon die geen staatsburger / onderdaan van NL is.

- artiesten en sporters

Nederland

Tenzij bekostigd uit openbare middelen Filippijnen.

- hoogleraren en andere docenten

Filippijnen

Max. 2 jaar voor onderwijs of wetensch. onderzoek tenzij onderzoek niet verricht in het algemeen belang.

- personeel op vliegtuigen en schepen in internationaal verkeer

Filippijnen

Mits persoon deel van de vaste of voltallige bemanning.

- offshore (dienstbetrekking)

 

Normale regels dienstbetrekking van toepassing.

Pensioenen en lijfrenten

 

Géén definitie lijfrente opgenomen.

- overheid, algemeen

Nederland

Tenzij de diensten in de Filippijnen werden bewezen door een persoon die geen staatsburger / onderdaan van NL was.

Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (zie Besluit van 28 juni 1996, nr. IFZ96/863M).

- particulier / overheidsbedrijf en lijfrente

Filippijnen

Tenzij de inkomsten als zodanig ten laste komen van winst die in Nederland is behaald door een NL onderneming / door een vaste inrichting in NL.

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Tenzij de diensten in de Filippijnen werden bewezen door een persoon die geen staatsburger / onderdaan van NL was. Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (zie Besluit van 28 juni 1996, nr. IFZ96/863M).

- afkoopsom pensioen (geen overheidspensioen)

Filippijnen

Tenzij de inkomsten als zodanig ten laste komen van winst die in Nederland is behaald door een NL onderneming / door een vaste inrichting in NL.

- afkoopsom lijfrente

Nederland

Afkoop lijfrente valt niet onder art. 18 - door ontbreken restartikel - belast in NL.

- beroepspensioen

Filippijnen

Valt onder begrip lijfrente. Belast in Filippijnen, tenzij … zie particulier / overheidsbedrijf. Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

Uitkeringen

   

- AOW / Anw / WAO / Waz / WaJong

Nederland

 

- WAO-suppletie

Filippijnen

Indien betaald door / namens particuliere werkgever.

 

Nederland

Indien betaald door / namens publieke werkgever.

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

Nederland

Indien dienstverband niet is verbroken.

 

Nederland

Indien dienstverband is verbroken.

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Nederland

Maximaal 15% belasting over bruto bedrag.

Box II

   

- winst

Nederland

6-jaarstermijn evt conserverende aanslag invorderen.

- dividend

Nederland

Maximaal 15% van het bruto bedrag.

 
 
   
Artikel datum : 14-12-2008 | Artikel laatst gewijzigd : 06-06-2018

© 2018 Jongbloed Fiscaal Juristen