print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Uganda

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
10 september 2006 1 januari 2007  
Soort inkomsten NL UGA Opmerkingen
Box I Loon loon 14, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: 12 maanden) zie art.14 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 15 en protocol XV    
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 18, lid 1   Tenzij diensten in UGA worden verricht door een inwoner met de UGA nationaliteit of door een in UGA lokaal aangeworven persoon
artiesten en sporters 16, lid 1   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
hoogleraren en docenten   19 Voor maximaal twee jaar voor onderwijs of wetenschappelijk onderzoek tenzij onderzoek niet wordt verricht in het algemeen belang en mits betalingen uit bronnen buiten NL.
studenten en in opleiding zijnde personen   20 Mits betalingen uit bronnen buiten NL
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer 14, lid 3   Mits de werkelijke leiding van de onderneming in NL is gevestigd
offshore (dienstbetrekking) 23, lid 5   Door middel van een vaste inrichting in NL
Pensioen en lijfrente Definitie lijfrente → art. 17 lid 6 publiekrechtelijk pensioen 18, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan van UGA
privaat/overheidsbedrijf, beroepspensioen en lijfrente   17, lid 1 Uitzondering onder voorwaarden heffing in NL wanneer totaal uitkeringen per jaar > € 10.000. Zie art. 17, lid 2
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 18, lid 1   Tenzij inwoner en onderdaan van UGA
afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) en lijfrente   17, lid 1 Uitzondering onder voorwaarden heffing in NL wanneer totaal uitkeringen per jaar > € 10.000. Zie art. 17, lid 2
afkoopsom niet ingegaan
pensioen (privaat/overheidsbedrijf) en lijfrente
17, lid 3    
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong/ W.W.   17 lid 1 Uitzondering onder voorwaarden heffing in NL wanneer totaal uitkeringen per jaar > € 10.000. Zie art. 17, lid 2
WAO / WIA-suppletie   14, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
18, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 14    
ROW rente ter beschikking stellen 11, lid 2   Maximaal 10% van het bruto bedrag
Box II   winst 13, lid 5   10 jaarstermijn en ingeval er een conserverende aanslag ter zake van emigratie is opgelegd, voor zover deze nog openstaat
dividend 10, lid 2   Maximaal 15% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 21

Deel deze pagina

Laatste update op 11-07-2018
Artikel gemaakt op 15-12-2008
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Uganda

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap