print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Armenië

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
22 november 2002 1 januari 2003  
Soort inkomsten NL ARM Opmerkingen
Box I Loon loon 15, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: 12 maanden) zie art. 15, lid 2
beloning directeur/commissaris/e.d. 16 en protocol XV    
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 19, lid 1   Tenzij diensten in ARM verricht door persoon met de ARM nationaliteit of door een in ARM lokaal aangeworven persoon
artiesten en sporters 17, lid 1   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht
hoogleraren en andere docenten   20, lid 1 Voor maximaal twee jaar voor onderwijs of wetenschappelijk onderzoek tenzij onderzoek niet wordt verricht in het algemeen belang
studenten of in opleiding zijnde personen   21 Mits betalingen uit bronnen buiten NL
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen, in internationaal verkeer   15, lid 3  
offshore (dienstbetrekking) 25, lid 6   Door middel van vaste inrichting in NL
Pensioen en lijfrente
Definitie lijfrente

Artikel 18, lid 4
publiekrechtelijk pensioen 19, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan van ARM
particulier/overheidsbedrijf en lijfrente   18, lid 1  
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 19, lid 1   Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid
Afkoopsom ingegane pensioenen (privaat/overheidsbedrijf) of lijfrenten 18, lid 2    
afkoopsom niet ingegane pensioenen (privaat/overheidsbedrijf) of lijfrente 18, lid 2    
beroepspensioen   22  
Uitkeringen AOW / ANW / WAO / WIA / Waz / Wajong 18, lid 3    
WAO / WIA-suppletie   15, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
19, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 15    
W.W. 18, lid 3    
ROW rente ter beschikking stellen 11, lid 2   Maximaal 5% belasting over bruto bedrag
Box II   dividendwinst 13, lid 5   5-jaarstermijn
Restartikel: zie art. 22

Deel deze pagina

Laatste update op 10-07-2018
Artikel gemaakt op 14-12-2008
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Armenië

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap