Actueel fiscaal nieuws over Corona

print sitemap zoeken disclaimer contact

Vacatures
U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Nigeria

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Nigeria

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
9 december 1992 1 januari 1993  
Soort inkomsten NL NGA Opmerkingen
Box I Loon loon 15, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: kalenderjaar ) zie art.15 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 16 en protocol VII    
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 19, lid 1   Tenzij diensten in NGA worden verricht door een inwoner met de NGA nationaliteit of door een in NGA lokaal aangeworven persoon
artiesten en sporters 17, lid 1   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
hoogleraren en andere docenten   20, lid 1 Verblijf in Nederland voor maximaal drie jaar voor onderwijs of wetenschappelijk onderzoek tenzij onderzoek niet wordt verricht in het algemeen belang.
studenten   21 Mits betalingen uit bronnen buiten NL. Overige specifieke voorwaarden zie verdrag
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer 15, lid 3   Mits onderneming in NL is gevestigd
Pensioen en lijfrente Definitie lijfrente→ art. 18 lid 3 publiekrechtelijk pensioen 19, lid 2    
privaat/overheidsbedrijf   18, lid 1 Uitzondering: pensioen in eigen beheer
lijfrente 18, lid 2    
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 19, lid 1   Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid
afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) 18, lid 1    
afkoopsommen nog niet ingegane pensioenen en lijfrenten 18, lid 1    
afkoopsom ingegane lijfrente 22, lid 2    
afkoopsom niet ingegane lijfrente 22, lid 2    
beroepspensioen 22, lid 2    
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong 19, lid 2    
WAO / WIA-suppletie   15, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
19, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 15 / 16    
W.W. 19, lid 2    
ROW rente ter beschikking stellen 11, lid 2   Maximaal 12,5% belasting over het bruto bedrag
Box II   winst 13, lid 4    
Dividend 10, lid 2   Maximaal 15% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 22

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Nigeria

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap