Volg ons op:

U bevindt zich hier : Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Nigeria


Twitter Updates

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Nigeria

 

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur / commissaris / e.d.

Nederland

Zie Protocol artikel VII.

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Tenzij de diensten in Nigeria worden verricht door een persoon met de Nigeriaanse nationaliteit of door een persoon die niet uitsluitend voor het verrichten van die diensten inwoner van Nigeria is geworden.

- artiesten en sporters

Nederland

 

- hoogleraren, docenten en onderzoekers

Nigeria

Voor maximaal drie jaar tenzij onderzoek niet wordt verricht in het algemeen belang.

- personeel op vliegtuigen en schepen in internationaal verkeer

 

Belast in land vestigingsplaats feitelijke leiding van de onderneming die het vervoermiddel exploiteert.

- offshore (dienstbetrekking)

 

Normale regels dienstbetrekking van toepassing.

Pensioenen en lijfrenten

 

Definitie lijfrente in artikel 18, lid 3.

- overheid, algemeen

Nederland

Tenzij de persoon inwoner en staatsburger is van die staat of niet uitsluitend voor het verrichten van de diensten inwoner werd van die staat. Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (zie Besluit van 28 juni 1996, nr. IFZ96/863M).

- particulier / overheidsbedrijf

 

Zie verdragsartikel.

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid.

- afkoopsom pensioen (geen overheidspensioen)

 

Zie verdragsartikel.

- beroepspensioen of lijfrente

Nederland

Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

Uitkeringen

   

- AOW / Anw / WAO / Waz / WaJong

Nederland

 

- WAO-suppletie

Nigeria

Indien betaald door / namens particuliere werkgever.

 

Nederland

Indien betaald door of namens publieke werkgever, zie opmerking boven m.b.t. "beloning overheid".

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

Nederland

Zie Besluit van 8 oktober 1996, nr. IFZ96/906M.

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Nederland

Maximaal 12,5% belasting over bruto bedrag.

Box II

   

- winst

Nederland

Tenzij voordeel behaald in kader van fusie, reorganisatie, splitsing of soortgelijke transactie.

- dividend

Nederland

Maximaal 15% van het bruto bedrag.

 
   
Artikel datum : 15-12-2008 | Artikel laatst gewijzigd : 06-06-2018

© 2018 Jongbloed Fiscaal Juristen