print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Maleisië

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
2 februari 1988 1 januari 1985  
MYS heft op basis van ‘remittance base’. Op basis van art. 6 van het verdrag verleent Nederland alleen een voorkoming voorzover dit inkomen is overgemaakt naar MYS.
Soort inkomsten NL MYS Opmerkingen
Box I Loon loon 15, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: kalenderjaar) zie art.15 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 16 en protocol IV    
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 19, lid 1   Tenzij diensten in MYS worden verricht door een inwoner met de MYS nationaliteit of door een in MYS lokaal aangeworven persoon
artiesten en sporters 17, lid 1   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer 15, lid 4   Mits onderneming gevestigd in NL
hoogleraren en andere docenten   20, lid 1 Ten hoogste twee jaar, onderwijs geven en/of leiding geven aan onderzoek tenzij onderzoek niet verricht in algemeen belang
studenten en in opleiding zijnde personen   21 Zie specifieke voorwaarden in artikel 21
Pensioen en lijfrente Definitie lijfrente→ art. 18 lid 2 publiekrechtelijk pensioen 19, lid 2    
privaat/overheidsbedrijf, beroepspensioen en lijfrente   18, lid 1  
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 19, lid 1   Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid
afkoopsommen ingegane pensioenen (privaat/overheidsbedrijf)   18, lid 1  
afkoopsommen nog niet ingegane pensioenen   18, lid 1  
afkoopsom ingegane lijfrente 22, lid 1   Maximaal 10 % van het bruto bedrag
afkoopsom niet ingegane lijfrente 22,lid 1   Maximaal 10 % van het bruto bedrag
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong 22, lid 1   Maximaal 10% van het bruto bedrag
WAO / WIA-suppletie   15 lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
19, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 15 / 16    
W.W. 22, lid 1   Maximaal 10%
ROW rente ter beschikking stellen 12, lid 2   Maximaal 10 % van het bruto bedrag
Box II   winst 14, lid 5   5-jaarstermijn
dividend 11, lid 2   Maximaal 15% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 22

Deel deze pagina

Laatste update op 11-07-2018
Artikel gemaakt op 15-12-2008
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Maleisië

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap