print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Luxemburg

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
20 oktober 1969 1 januari 2011  
Soort inkomsten NL LUX Opmerkingen
Box I Loon loon 16, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: kalenderjaar) zie art.16 lid 2
beloning directeur/commissaris/e.d. 17, lid 2, protocol IV    
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 20, lid 1    
artiesten en sporters 18   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
studenten of in opleiding zijnde personen   27 Mits betalingen uit bronnen buiten NL
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer of aan boord van een schip voor vervoer in de binnenwateren   16, lid 3  
Pensioen en lijfrente Definitie lijfrente→ Géén definitie lijfrente opgenomen publiekrechtelijk pensioen 20, lid 1    
privaat/overheidsbedrijf   19  
lijfrente   21  
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 20, lid 1    
afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf)   19  
afkoopsom niet ingegaan pensioen   19  
afkoop ingegane lijfrente   21  
afkoop niet ingegane lijfrente   21  
beroepspensioen   21  
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong   21  
WAO / WIA-suppletie   16, lid 1 /
17
Indien betaald door of namens particuliere werkgever
20   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 16, lid 1/ 17    
W.W.   21  
ROW rente ter beschikking stellen   11, lid 1  
Box II   winst 14, lid 5   -    maximaal 20%
-   
5-jaarstermijn
-    nationaliteits-eis
dividend 10, lid 2   Maximaal 15% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 21

Deel deze pagina

Laatste update op 11-07-2018
Artikel gemaakt op 15-12-2008
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Luxemburg

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap