print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Jordanië

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
16 augustus 2007 1 januari 2008  
Soort inkomsten NL JOR Opmerkingen
Box I Loon loon 15, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: 12 maanden) zie art.15 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 16    
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 19, lid 1   Tenzij diensten in JOR worden verricht door een inwoner met de JOR nationaliteit of door een in JOR lokaal aangeworven persoon
artiesten en sporters 17   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer 15, lid 3   Mits onderneming in NL gevestigd
offshore (dienstbetrekking) 23 lid 6   Door middel van een vaste inrichting in NL
Pensioen en lijfrente Definitie lijfrente art 18,
lid 3
publiekrechtelijk pensioen 19, lid 2    
privaat/overheidsbedrijf 18, lid 1    
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 19, lid 1   Zie loon-beloning overheid
afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) en lijfrente 18, lid 1    
afkoopsom niet ingegaan pensioen en lijfrente 18, lid 1    
beroepspensioen   21  
Uitkeringen AOW / Anw / Wajong   18, lid 1 Hiervoor zijn in NL geen fiscale faciliteiten verleend
WAO / WIA / Waz / 18 lid 1    
WAO / WIA-suppletie   15, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
19, lid 2   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 15    
W.W. 18, lid 1    
ROW rente ter beschikking stellen 11, lid 2   Maximaal 5% van het brutobedrag
Box II   winst 13, lid 5   10-jaarstermijn, mits er nog een conserverende aanslag openstaat
dividend 10, lid 2   Maximaal 15% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 21

Deel deze pagina

Laatste update op 11-07-2018
Artikel gemaakt op 15-12-2008
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Jordanië

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap