print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Finland

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
20 december 1997 1 januari 1998 Protocol IX op artikel 18
Soort inkomsten NL FIN Opmerkingen
Box I Loon loon 15, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: 12 maanden), zie hiervoor art.15 lid 2
beloning directeur/commissaris/e.d. 16 en Protocol VIII    
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 19, lid 1   Tenzij de diensten in FIN worden verricht door een persoon met de FIN nationaliteit of door een in FIN lokaal aangeworven persoon
artiesten en sporters 17   Uitzonderingen: bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht
Studenten en in opleiding zijnde personen     Mits betalingen uit bronnen buiten NL. Voor specifieke voorwaarden zie tekst van het verdrag
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer   15, lid 3  
offshore (dienstbetrekking) 24, lid 6   Door middel van een vaste inrichting in Nederland
Pensioen en lijfrente Definitie lijfrente→ art. 18 lid 4 publiekrechtelijk pensioen 19, lid 2   Tenzij genieter FIN inwoner en onderdaan is.
privaat/overheidsbedrijf en lijfrente 18, lid 2   Maximaal 20%, tenzij overgangsrecht van toepassing is: dan volledig heffingsrecht
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 19, lid 1   Zie opmerking bij loon-beloning overheid
afkoopsom niet ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) 18, lid 2    
afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) 18, lid 2    
afkoopsom niet ingegane lijfrente   21  
afkoopsom ingegane lijfrente   21  
beroepspensioen   21  
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong 18, lid 3    
WAO / WIA-suppletie   15, lid 1  
19, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid
Wulbz 15 / 16    
W.W. 18, lid 3    
ROW rente ter beschikking stellen   11, lid 1  
Box II   Winst 13, lid 5   5-jaarstermijn
Dividend 10, lid 2   Maximaal 15 % van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 21

Deel deze pagina

Laatste update op 10-07-2018
Artikel gemaakt op 14-12-2008
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Finland

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap