print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Taiwan

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
16 mei 2001 1 januari 2002  
Soort inkomsten NL TWN Opmerkingen
Box I Loon loon 15, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: 12 maanden) zie art.15 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 16    
beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf 19, lid 1   Tenzij diensten in TWN worden verricht door een inwoner met de TWN nationaliteit of door een in TWN lokaal aangeworven
artiesten en sporters 17, lid 1   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer 15, lid 3   Mits werkelijke leiding van de onderneming in TWN is gevestigd
studenten en in opleiding zijnde personen   20 Mits betalingen uit bronnen buiten NL
hoogleraren en docenten   21 Maximaal twee jaar voor onderwijs/wetenschappelijk onderzoek tenzij onderzoek niet verricht in algemeen belang
Pensioen en lijfrente Definitie lijfrente→ art. 18 lid 4 publiekrechtelijk pensioen 19, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan van TWN
privaat/overheidsbedrijf en lijfrente   18, lid 1 en protocol VII Uitzondering onder voorwaarden heffing in NL wanneer totaal uitkeringen per jaar > € 20.000
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 19, lid 1   Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid
afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) en lijfrente 18, lid 2    
afkoopsom niet ingegaan pensioen en lijfrente 18, lid 2    
beroepspensioen   22  
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong 18, lid 3    
WAO / WIA-suppletie   15, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
19, lid 2   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 18, lid 3    
W.W. 18, lid 3    
ROW rente ter beschikking stellen 11, lid 2   Maximaal 10% van het bruto bedrag
Box II   winst 13, lid 6   10-jaarstermijn
dividend 10, lid 2   Maximaal 10% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 22

Deel deze pagina

Laatste update op 11-07-2018
Artikel gemaakt op 17-12-2008
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Taiwan

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap