print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Koeweit

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
23 april 2002 1 januari 2003  
Soort inkomsten NL KWT Opmerkingen
Box I Loon loon 15, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: 12 maanden) zie art.15 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 16, protocol
8
  NL heft maximaal 25% over bruto beloning
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 19, lid 1,
protocol 9
  Tenzij diensten in KWT worden verricht door een inwoner met de KWT nationaliteit of door een in KWT lokaal aangeworven persoon.
artiesten en sporters 17   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
hoogleraren en andere docenten   20 Maximaal twee jaar voor onderwijs of wetenschappelijk onderzoek mits beloningen uit bronnen buiten NL. Voor specifieke voorwaarden zie verdrag
studenten en in opleiding zijnde personen   21 Mits betalingen uit bronnen buiten NL
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer   15, lid 3  
offshore (dienstbetrekking) 24, lid 6,
protocol 2
  Door middel van vaste inrichting in NL
Pensioen en lijfrente Definitie lijfrente→ art. 18 lid 6 publiekrechtelijk pensioen 19, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan van KWT.
privaat/overheidsbedrijf en lijfrente   18, lid 1 Uitzondering onder voorwaarden heffing in NL wanneer totaal uitkeringen per jaar > € 20.000 zie art. 18 lid 2
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 19, lid 1,
protocol 9
  Tenzij de natuurlijke persoon inwoner en onderdaan van KWT.
afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf)   18,lid 1, Uitzondering onder voorwaarden heffing in NL wanneer totaal uitkeringen per jaar > € 20.000 zie art. 18 lid 2
afkoopsom ingegane lijfrente   22  
afkoopsom niet ingegaan pensioen en lijfrente 18, lid 3    
beroepspensioen   22  
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong   18, lid 1 Uitzondering onder voorwaarden heffing in NL wanneer uitkeringen per jaar > € 20.000 zie art. 18 lid 2
WAO / WIA-suppletie   15, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
19, lid 1,
protocol 9
  Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 15 / 16    
W.W.   18, lid 1 Uitzondering onder voorwaarden heffing in NL wanneer uitkeringen > € 20.000 zie art. 18 lid 2
ROW rente ter beschikking stellen   11, lid 1  
Box II   winst 13, lid 5   10-jaarseis/ ≥ 5% aandelen mits er nog een conserverende aanslag openstaat.
dividend 10, lid 2,
protocol 5. 6
en 7
  Maximaal 10% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 22

Deel deze pagina

Laatste update op 11-07-2018
Artikel gemaakt op 15-12-2008
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Koeweit

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap