print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Egypte

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
20 mei 2000 1 januari 2001  
Soort inkomsten NL EGY Opmerkingen
       
Box I Loon loon 15, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: 12 maanden) zie art.15 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 16 en protocol VII    
beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf 19, lid 1   Tenzij diensten in EGY worden verricht door een inwoner met de EGY nationaliteit of door een in EGY lokaal aangeworven persoon
artiesten en sporters 17, lid 1   Uitzondering: bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
Studenten of in opleiding zijnde personen   20 Mits betalingen uit bronnen buiten NL
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer   15, lid 3  
offshore (dienstbetrekking) 23, lid 6   Door middel van vaste inrichting in NL
Pensioen en lijfrente Definitie lijfrente→ art. 18 lid 4 publiekrechtelijk pensioen 19, lid 2    
privaat/overheidsbedrijf en lijfrente 18, lid 1    
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 19, lid 1   Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid
afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) en lijfrente 18, lid 2    
afkoopsommen niet ingegane pensioen en lijfrente 18, lid 2    
beroepspensioen   21  
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong 18, lid 3    
WAO / WIA-suppletie   15, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
19, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 15 / 16    
W.W. 18, lid 3    
ROW rente ter beschikking stellen 11, lid 2   Maximaal 12 % van het bruto bedrag
Box II   winst 13. lid 5   10-jaarstermijn
dividend 10, lid 2   Maximaal 15% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 21

Deel deze pagina

Laatste update op 10-07-2018
Artikel gemaakt op 14-12-2008
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Egypte

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap