Volg ons op:

U bevindt zich hier : Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Barbados


Twitter Updates

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Barbados

 

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur / commissaris / e.d.

Nederland

 

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Tenzij diensten in Barbados worden verricht door persoon met de Barbadaanse nationaliteit of door een persoon die niet uitsluitend voor het verrichten van die diensten inwoner van Barbados is geworden.

- artiesten en sporters

Nederland

Tenzij in hoofdzaak bekostigd uit de openbare middelen van Barbados of i.h.k.v. een culturele overeenkomst.

- hoogleraren en andere docenten

Barbados

Max. 2 jaar voor onderwijs of wetensch. onderzoek tenzij onderzoek niet wordt verricht in het algemeen belang maar in de eerste plaats voor persoonlijk nut.

- personeel op vliegtuigen en schepen in internationaal verkeer

 

Plaats werkelijke leiding onderneming.

- offshore (dienstbetrekking)

Nederland

Let op: door middel van vaste inrichting in Nederland.

Pensioenen en lijfrenten

 

Definitie lijfrente in artikel 18, lid 3.

- overheid, algemeen

Nederland

Tenzij inwoner en onderdaan van Barbados.

Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (Besluit 28 juni 1996, IFZ96/863M).

- particulier / overheidsbedrijf en lijfrente

Nederland

 

- afkoopsom pensioen (geen overheidspensioen) of lijfrente

Nederland

 

- beroepspensioen

Nederland

Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

Uitkeringen

   

- AOW / Anw / WAO / Waz / Wajong

Nederland

 

- WAO-suppletie

Barbados

Indien betaald door of namens particuliere werkgever.

 

Nederland

Indien betaald door of namens publieke werkgever.

- Wulbz

Nederland

 

- WW

Nederland

Zie Besluit van 8 oktober 1996, nr. IFZ96/906M.

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Nederland

Maximaal 5% belasting van bruto bedrag.

Box II

   

- winst

Nederland

10-jaarstermijn, evt. conserverende aanslag invorderen.

- dividend

Nederland

Maximaal 15% van het bruto bedrag.

 
   
Artikel datum : 14-12-2008 | Artikel laatst gewijzigd : 06-06-2018

© 2018 Jongbloed Fiscaal Juristen