print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Barbados

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
12 juli 2007 1 januari 2008 Protocol sinds 2012
Soort inkomsten NL BRB Opmerkingen
Box I Loon Loon 15, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: 12 maanden) zie art.15 lid 2.
beloning directeur/ commissaris/e.d. 16, lid 1    
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 19, lid 1   Tenzij diensten in BRB worden verricht door een inwoner met de nationaliteit van BRB of door een op Barbados lokaal aangeworven persoon.
artiesten en sporters 17, lid 1   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
hoogleraren en andere docenten   20 Voor max. 2 jaar voor onderwijs of wetenschappelijk onderzoek tenzij onderzoek niet wordt verricht in algemeen belang.
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen,
in internationaal verkeer
15, lid 3   Mits werkelijke leiding onderneming in NL is gevestigd
offshore (dienstbetrekking) 25, lid 6   Door middel van een vaste inrichting in NL
Pensioen en lijfrente
Definitie lijfrente

Artikel 18 lid 3
publiekrechtelijk pensioen 19, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan BRB
particulier/overheidsbedrijf en lijfrente 18, lid 1    
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 19, lid 1    
afkoopsommen nog niet ingegane pensioenen en lijfrenten 18, lid 1    
Afkoopsom ingegaan pensioen en lijfrente 18, lid 1    
beroepspensioen   23, lid 1  
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong 18 lid 2    
WAO / WIA-suppletie 19 lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
  15 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
Wulbz 15 lid 1    
W.W. 18 lid 2    
ROW rente ter beschikking stellen 11 lid 2   Maximaal 5% van het bruto bedrag
Box II   winst 13 lid 5   Mits middellijk 5% aandeelhouder en conserverende aanslag open staat, 10 jaartermijn
dividend 10 lid 2   Maximaal 15% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 23

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Barbados

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap