print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Marokko

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
10 juni 1987 1 januari 1988  
Soort inkomsten NL MAR Opmerkingen
Box I Loon loon 16, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: kalenderjaar) zie art.16 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 17, lid 2   Tenzij wezenlijke functie ten laste van vaste inrichting MAR, zie art. 17 lid 3
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 20, lid 1   Tenzij inwoner en onderdaan van MAR
artiesten en sporters 18, lid 1   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
personeel aan boord van vliegtuigen en schepen in internationaal verkeer 16, lid 3   Mits werkelijke leiding van de onderneming in NL is gevestigd
studenten 21   Mits betalingen uit bronnen buiten NL. Overige specifieke voorwaarden zie verdragsartikel
Pensioen en lijfrente Geen definitie lijfrente publiekrechtelijk pensioen 19, lid 2   Belast in beide landen, verdrag voorziet niet in voorkoming van dubbele belasting
privaat/overheidsbedrijf, beroepspensioen   19 lid 1  
Lijfrente   22  
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 19, lid 2   Belast in beide landen, verdrag voorziet niet in voorkoming van dubbele belasting
afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf)   19 lid 1  
afkoopsom niet ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf)   19 lid 1  
afkoopsom ingegane lijfrente   22  
afkoopsom niet ingegane lijfrente   22  
beroepspensioen   22  
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong   22  
WAO / WIA-suppletie   16, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever.
20, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 16, lid 1/ 17    
W.W.   22 Indien dienstverband niet is verbroken
ROW rente ter beschikking stellen 11, lid 2   Maximaal 25% van het bruto bedrag
Box II   winst 14, lid 5   5-jaarstermijn
dividend 10, lid 2   Maximaal 25% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 22

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Marokko

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap