print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

India

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
21 januari 1989 1 januari 1990  
Soort inkomsten NL IND Opmerkingen
Box I Loon loon 15, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: kalenderjaar) zie art.15 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 16 en protocol VI    
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 19, lid 1   Tenzij diensten in IND worden verricht door een inwoner met de IND nationaliteit of door een in IND lokaal aangeworven persoon
artiesten en sporters 17, lid 1   Uitzondering: bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
hoogleraren en andere docenten   20 Maximaal twee jaar voor onderwijs of wetenschappelijk onderzoek tenzij onderzoek in de eerste plaats wordt verricht voor persoonlijk nut..
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer   15, lid 3  
studenten en leerlingen   21 Mits betalingen uit bronnen buiten NL en voor maximaal 5 jaar.
Pensioen en lijfrente Definitie lijfrente→ art. 18 lid 4 publiekrechtelijk pensioen 19, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan van IND
privaat/overheidsbedrijf en lijfrente   18, lid 1  
beroepspensioenen Nationale wet    
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 19, lid 1   Tenzij diensten in IND worden verricht door een inwoner met de IND nationaliteit of door een persoon die lokaal is aangeworven
Afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) 18, lid 2    
Afkoopsom niet ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) 18, lid 2    
Afkoop ingegane lijfrente nationale wet    
Afkoop niet ingegane lijfrente nationale wet    
beroepspensioenen nationale wet    
Uitkeringen AOW 18, lid 3    
Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong nationale wet    
WAO / WIA-suppletie   15, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
19, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 15    
ROW rente ter beschikking stellen 11, lid 2 b   Maximaal 15% van het bruto bedrag
Box II   winst 13, lid 6   5-jaarstermijn
dividend 10, lid 2   Maximaal 15% van het bruto bedrag
Restartikel: geen

Deel deze pagina

Laatste update op 11-07-2018
Artikel gemaakt op 14-12-2008
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen India

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap