print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Canada

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
22 juli 1987 21 augustus 1987  
Soort inkomsten NL CAN Opmerkingen
Box I Loon loon 15, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: 12 maanden) zie art.15 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 16 en protocol XI    
beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf 19, lid 1   Tenzij diensten in CAN worden verricht door een inwoner met de CAN nationaliteit of door een in CAN lokaal aangeworven persoon
artiesten en sporters 17, lid 1   Uitzondering: bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
Studenten of in opleiding zijnde personen   20 Mits betalingen uit bronnen buiten NL
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer   15, lid 3  
offshore (dienstbetrekking) 23, lid 6   Door middel van vaste inrichting in NL
Pensioen en lijfrente Geen definitie lijfrente publiekrechtelijk pensioen 18, lid 2   Maximaal 15% over bruto-inkomen
privaat/overheidsbedrijf, beroepspensioen en lijfrente 18, lid 2   Maximaal 15% over bruto-inkomen
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 18, lid 2    
afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) en lijfrente 18, lid 2    
afkoopsom niet ingegaan pensioen en lijfrente 18, lid 2    
alimentatie   18, lid 4  
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong 18, lid 2   Maximaal 15% over bruto-inkomen
WAO / WIA-suppletie   15, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
19, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 15   Maximaal 15% over bruto-inkomen
W.W. 18, lid 2   Maximaal 15% over bruto-inkomen
ROW rente ter beschikking stellen 11, lid 2   Maximaal 10% over bruto bedrag
Box II   winst 13, lid 8   6-jaarstermijn
dividend 10, lid 2c   Maximaal 15% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 21A

Deel deze pagina

Laatste update op 10-07-2018
Artikel gemaakt op 14-12-2008
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Canada

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap