Actueel fiscaal nieuws over Corona

print sitemap zoeken disclaimer contact

Vacatures
U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Macedonië

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Macedonië

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
21 april 1999 1 januari 2000  
Soort inkomsten NL MKD Opmerkingen
Box I Loon loon 15, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: 12 maanden) zie art.15 lid 2
beloning directeur/commissaris/e.d. 16 en protocol art. VIII    
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 19, lid 1   Tenzij diensten in MKD worden verricht door een inwoner met de MKD nationaliteit of door een in MKD lokaal aangeworven persoon.
artiesten en sporters 17, lid 1   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
hoogleraren en andere docenten   20 Voor maximaal twee jaar voor onderwijs of wetenschappelijk onderzoek tenzij onderzoek niet wordt verricht in het algemeen belang.
studenten of in opleiding zijnde personen   21 Mits betalingen uit bronnen buiten NL
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer   15, lid 3  
offshore (dienstbetrekking) 25, lid 6   Door middel van vaste inrichting NL
Pensioen en lijfrente Definitie lijfrente→ art. 18 lid 3 publiekrechtelijk pensioen 19, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan van MKD
privaat/overheidsbedrijf en lijfrente   18, lid 1  
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 19, lid 1   Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid
afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) en lijfrente 18, lid 2    
afkoopsom niet ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) en lijfrente 18, lid 2    
beroepspensioen   22  
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong 19, lid 4    
WAO / WIA-suppletie   15, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
19, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 15 lid 1    
W.W. 19, lid 4    
ROW rente ter beschikking stellen   11, lid 1  
Box II   winst 13, lid 5   10-jaarstermijn
dividend 10, lid 2   Maximaal 15% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 22

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Macedonië

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap