print sitemap zoeken disclaimer contact

U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Portugal

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Portugal

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
11 augustus 2000 1 januari 2001  
Soort inkomsten NL PRT Opmerkingen
Box I Loon loon 15, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: 12 maanden) zie art.15 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 16 en protocol XV    
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 19, lid 1   Tenzij diensten in PRT worden verricht door een inwoner met de PRT nationaliteit of door een in PRT lokaal aangeworven persoon
artiesten en sporters 17   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
hoogleraren en andere docenten   20 Maximaal twee jaar voor onderwijs of wetenschappelijk onderzoek tenzij onderzoek niet wordt verricht in algemeen belang
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer 15, lid 3   Mits werkelijke leiding van de onderneming in NL is gelegen
offshore (dienstbetrekking) 25 lid 6   Door middel van vaste inrichting in NL
Pensioen en lijfrente Definitie lijfrente→ art. 18 lid 6 publiekrechtelijk pensioen 19, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan van PRT
privaat/overheidsbedrijf en lijfrente   18, lid 1 Uitzondering onder voorwaarden heffing in NL wanneer totaal uitkeringen per jaar > € 10.000. Zie art. 18 lid 2
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 19, lid 1   Zie opmerking loon-beloning overheid
afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf)   18, lid 1 Uitzondering onder voorwaarden heffing in NL wanneer totaal uitkeringen per jaar > € 10.000. Zie art. 18 lid 2
afkoopsom niet ingegaan
pensioen (privaat/overheidsbedrijf) en lijfrente
18, lid 3    
afkoopsom ingegane lijfrente   22  
beroepspensioen   22  
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong 18, lid 1   Mits uitkeringen per jaar > € 10.000. Zie art. 18 lid 2
WAO / WIA-suppletie   15, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
19, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 15    
W.W. 18, lid 1   Mits uitkeringen > € 10.000. Zie art. 18 lid 2
ROW rente ter beschikking stellen 11, lid 2   Maximaal 10% van het bruto bedrag
Box II   winst 13, lid 5   Mits in voorafgaande 10 jaar als 5% middellijk aandeelhouder inwoner van NL is geweest en ingeval er een conserverende aanslag ter zake van emigratie is opgelegd, voor zover deze nog openstaat
dividend 10, lid 2   Maximaal 10% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 22

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Portugal

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap