print sitemap zoeken disclaimer contact

U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Denemarken

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Denemarken

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
6 maart 1998 1 januari 1999  
Soort inkomsten NL DNK Opmerkingen
Box I Loon loon 15, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: 12 maanden) zie art.15 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 16 en protocol IX    
beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf 19, lid 1   Tenzij diensten in DNK worden verricht door een inwoner met de DNK nationaliteit of door een in DNK lokaal aangeworven persoon
artiesten en sporters 17, lid 1   Uitzondering: bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
Studenten en in opleiding zijnde personen   20 Mits vergoedingen uit bronnen buiten NL
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer   15, lid 3  
offshore (dienstbetrekking) 24, lid 7   Door middel van vaste inrichting in NL
Pensioen en lijfrente Definitie lijfrente→ art. 18 lid 4 publiekrechtelijk pensioen 19, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan van DNK
privaat/overheidsbedrijf en lijfrente   18, lid 1  
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 19, lid 1    
afkoopsom ingegaan pensioenen (privaat/ overheidsbedrijf) en lijfrente 18, lid 2    
afkoopsom niet ingegaan pensioen en lijfrente 18, lid 2    
beroepspensioen   21  
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong 18, lid 3    
WAO / WIA-suppletie   15, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
18, lid 3   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 15 / 16    
W.W. 19, lid 1    
ROW rente ter beschikking stellen   11, lid 1  
Box II   winst 13, lid 5   5-jaarstermijn
dividend 10, lid 2   Maximaal 15% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 21

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Denemarken

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap