print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Russische Federatie

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
27 augustus 1998 1 januari 1999  
Soort inkomsten NL RUS Opmerkingen
Box I Loon loon 15, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: 12 maanden) zie art.15 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 16 en protocol X    
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 19, lid 1   Tenzij diensten in RUS worden verricht door een inwoner met de RUS nationaliteit of door een in RUS lokaal aangeworven
artiesten en sporters 17, lid 1   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
hoogleraren en andere docenten   20 Maximaal twee jaar mits beloning uit bronnen buiten NL
studenten en in opleiding zijnde personen   20 Maximaal vijf jaar voor studenten, twee jaar voor in opleiding zijnde personen mits beloning uit bronnen buiten NL
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer   15, lid 4  
offshore (dienstbetrekking) 24, lid 6   Door middel van een vaste inrichting in NL
Pensioen en lijfrente Geen definitie lijfrente publiekrechtelijk pensioen 18, lid 4   Tenzij inwoner en onderdaan van RUS
privaat/overheidsbedrijf 18, lid 1/ protocol XI   Totdat RUS heffing kent
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 19, lid 1   Zie opmerking loon-beloning overheid
afkoopsom niet ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) en lijfrente 18, lid 2    
afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) en lijfrente 18, lid 2    
beroepspensioen   21  
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong 18, lid 3    
WAO / WIA-suppletie   15, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
19, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 15    
W.W. 18, lid 3    
ROW rente ter beschikking stellen   11, lid 1  
Box II   winst 13, lid 5   5-jaarstermijn
dividend 10, lid 2   Maximaal 15% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 21

Deel deze pagina

Laatste update op 11-07-2018
Artikel gemaakt op 15-12-2008
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Russ. Federatie

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap