print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Hongarije

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
25 september 1987 1 januari 1988  
Soort inkomsten NL HUN Opmerkingen
Box I Loon loon 15, lid 1   Als NL werkland is, tenzij183 dagen bepaling van toepassing is (tijdvak: kalenderjaar) zie art. 15, lid 2
beloning directeur/commissaris/e.d. 16 en protocol VI    
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 19, lid 1   Tenzij diensten in HUN verricht door persoon met de HUN nationaliteit of door een in HUN lokaal aangeworven persoon
artiesten en sporters 17   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht
hoogleraren en andere docenten   20 Voor maximaal twee jaar voor onderwijs of wetenschappelijk onderzoek tenzij onderzoek niet wordt verricht in het algemeen belang
studenten en in opleiding zijnde personen   21 Mits betalingen uit bronnen buiten NL
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer of aan boord van een binnenschip   15, lid 3  
Pensioen en lijfrente Definitie lijfrente→ geen publiekrechtelijk pensioen 19, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan van HUN
privaat/overheidsbedrijf   18, lid 1  
lijfrente   22  
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 19, lid 1    
afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) 18, lid 2    
afkoopsom niet ingegaan pensioen 18, lid 2    
afkoopsom ingegane lijfrente   22  
afkoopsom niet ingegane lijfrente   22  
beroepspensioen   22  
Uitkeringen AOW 18, lid 3    
Anw/ WAO / WIA / WAZ/ Wajong   22  
WAO / WIA-suppletie   15, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
19, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 15 / 16    
W.W.   22  
ROW rente ter beschikking stellen   11, lid 1  
Box II   Winst 13, lid 5   5 jaarstermijn
Dividend 10, lid 2b   Maximaal 15 % van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 22

Deel deze pagina

Laatste update op 10-07-2018
Artikel gemaakt op 14-12-2008
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Hongarije

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap