Volg ons op:

U bevindt zich hier : Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Hongarije


Twitter Updates

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Hongarije

Bedrijven

Sinds 2008 betalen bedrijven in Hongarije een tarief van 16% vennootschapsbelasting. Deze heffing wordt verhoogd met 4% solidariteitsbelasting, deze wordt de eerste jaren niet geheven (oprichtingsperiode). Deze belasting is van toepassing op vrijwel alle rechtsvormen (eenmanszaken zijn uitgezonderd). Voor lagere winsten (tot € 20.000) is het tarief 10%.

Particulieren

Inkomstenbelastingtarief bedraagt 36% (sinds 2008). Er is een opstaptarief van 18% (tot € 5.500).

Opmerkelijk

  1. Verlieslijdende ondernemingen moeten ook belasting betalen (2%).
  2. Inkomstenbelasting wordt veelal alleen geheven over inkomen dat daadwerkelijk in Hongarije is verdiend.
  3. Over sommige pensioenen en WAO-uitkeringen wordt geen belasting geheven (niet in Nederland en ook niet in Hongarije).
  4. Per 2009 wordt een eigendomsbelasting en onroerendgoedbelasting voor gebouwen en grond ingevoerd (ongeveer 1,5% voor vakantiewoningen en 0,5% voor overige gebouwen).
  5. Voor kleine bedrijven (tot € 100.000 winst) is er een tarief van 25% (over de omzet). U mag dan alleen lokaal zaken doen en beperkt goederen exporteren.

Wie mag heffen?

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur/ commissaris/e.d.

Nederland

Zie Protocol artikel VI

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Tenzij diensten in Hongarije bewezen door persoon met Hongaarse nationaliteit of door persoon die niet uitsluitend voor verrichten diensten inwoner van Hongarije werd.

- artiesten en sporters

Nederland

Tenzij geheel of in hoofdzaak bekostigd uit de openbare middelen van Hongarije of indien sprake is van een culturele of sportovereenkomst.

- hoogleraren en andere docenten

Hongarije

Voor maximaal twee jaar en tenzij onderzoek niet verricht in het algemeen belang.

- personeel op vliegtuigen en schepen in internationaal verkeer en binnenschepen

Hongarije

Toegewezen aan woonland / zie Protocol artikel II

- offshore (dienstbetrekking)

 

Normale regels dienstbetrekking van toepassing

Pensioenen en lijfrenten

 

Géén definitie lijfrente opgenomen

- overheid, algemeen

Nederland

Tenzij genieter Hongaarse nationaliteit heeft. Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (zie Besluit van 28 juni 1996, nr. IFZ96/863M)

- particulier/ overheidsbedrijf

Hongarije

 

- lijfrente en afkoop lijfrente

Hongarije

 

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid. Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (zie Besluit van 28 juni 1996, nr. IFZ96/863M)

- afkoopsom pensioen (geen overh. pensioen)

Nederland

 

- beroepspensioen

Hongarije

Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

Uitkeringen

   

- AOW / Anw

Nederland

 

- WAO / Waz / WaJong

Hongarije

 

- WAO-suppletie

Hongarije

Indien betaald door/ namens particuliere werkgever

 

Nederland

Indien betaald door of namens publieke werkgever

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

Nederland

Indien dienstverband niet is verbroken Zie Besluit van 8 oktober 1996, nr. IFZ96/906M

 

Hongarije

Indien dienstverband is verbroken

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Hongarije

 

Box II

   

- winst

Nederland

5-jaarstermijn evt. conserverende aanslag invorderen

- dividend

Nederland

Maximaal 15% van het brutobedrag

 
 
   

Artikel datum : 14-12-2008 | Artikel laatst gewijzigd : 06-06-2018

© 2018 Jongbloed Fiscaal Juristen