Actueel fiscaal nieuws over Corona

print sitemap zoeken disclaimer contact

Vacatures
U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Oekraïne

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Oekraïne

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
2 november 1996 1 januari 1997  
Soort inkomsten NL UKR Opmerkingen
Box I Loon loon 15, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: 12 maanden) zie art.15 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 16 en protocol art. IX    
beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf 19, lid 1   Tenzij diensten in UKR worden verricht door een inwoner met de UKR nationaliteit of door een in UKR lokaal aangeworven persoon
artiesten en sporters 17, lid 1   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
hoogleraren en andere docenten   20, lid 1 Voor maximaal twee jaar voor onderwijs of wetenschappelijk onderzoek tenzij onderzoek niet verricht in algemeen belang
studenten en in opleiding zijnde personen   21 Mits betalingen uit bronnen buiten NL. Specifieke voorwaarden zie verdrag
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer   15, lid 4  
offshore (dienstbetrekking) 25, lid 6   Door middel van een vaste inrichting in NL
Pensioen en lijfrente Definitie lijfrente→ art. 18 lid 4 publiekrechtelijk pensioen 19, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan van UKR
privaat/overheidsbedrijf en lijfrente 18, lid 1 en protocol X   Totdat UKR heffing kent
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 19, lid 1   Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid
afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) en lijfrente 18, lid 2    
afkoopsom niet ingegaan pensioen en lijfrente 18, lid 2    
beroepspensioen   22  
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong 18, lid 3    
WAO / WIA-suppletie 15, lid 1   Indien betaald door of namens particuliere werkgever
19, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 15    
W.W. 18, lid 3    
ROW rente ter beschikking stellen 11, lid 2   Maximaal 10% van het bruto bedrag
Box II   winst 13, lid 6   5-jaarstermijn
dividend 10, lid 2   Maximaal 15% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 22

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Oekraïne

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap