Verenigde Staten

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur / commissaris

Nederland

 

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Tenzij diensten in VS verricht door persoon met Amerikaanse nationaliteit of door persoon die niet slechts voor verrichten diensten inwoner van VS werd.

- artiesten en sporters

Nederland

In VS belast indien in kalenderjaar, inclusief kosten, < $ 10.000 is genoten. Dan ingehouden loonheffing binnen 3 jaar terugvragen.

- hoogleraren en andere docenten

V.S.

Voor max. 2 jaar voor onderwijs of onderzoek tenzij onderzoek niet verricht in het algemeen belang. Indien bezoek de 2 jaar overschrijdt, mag NL met terugwerkende kracht voor gehele tijdvak belasten (zie art. 21, lid 1).

- personeel op vliegtuigen en schepen

V.S.

Belast in woonland betreffend persoon.

Als lid van de vaste bemanning.

- offshore (dienstbetrekking)

Nederland

Let op: door middel van vaste inrichting in Nederland.

Pensioenen en lijfrenten

 

Definitie lijfrente in artikel 19, lid 5.

- overheid, algemeen

Nederland

Tenzij inwoner en onderdaan van de VS.

Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (zie Besluit van 28 juni 1996, nr. IFZ96/863M).

- particulier / overheidsbedrijf en lijfrenten

V.S.

 

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid.

Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (zie Besluit van 28 juni 1996, nr. IFZ96/863M).

- afkoopsom pensioen en lijfrente

Nederland

Mits persoon op enig tijdstip in een periode van 5 jaar voorafgaand aan de betaling inw. van NL was.

- beroepspensioen

V.S.

Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

Uitkeringen

   

- AOW / Anw / WAO / Waz / WaJong

Nederland

 

- WAO-suppletie

V.S.

Indien betaald door / namens particuliere werkgever.

 

Nederland

Indien betaald door / namens publieke werkgever.

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

Nederland

Zie Besluit van 8 oktober 1996, nr. IFZ96/906M.

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

V.S.

 

Box II

   

- winst

Nederland

5-jaarstermijn;

> 25% van de aandelen (met verwante pers.);

evt. conserverende aanslag invorderen.

- dividend

Nederland

Maximaal 15% van het brutobedrag.

Artikel datum : 17-12-2008 | Artikel laatst gewijzigd : 09-09-2013

Meer over Jongbloed Fiscaal juristen

Twitter Updates

Volg ons op: