Volg ons op:

U bevindt zich hier : Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Thailand


Twitter Updates

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Thailand

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur / commissaris

Nederland

 

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

 

- artiesten en sporters

Nederland

 

- hoogleraren

Thailand

Voor max. twee jaar voor onderwijs of onderzoek tenzij onderzoek niet plaatsvindt t.b.v. het algemeen belang.

- personeel op vliegtuigen en schepen

 

Belast in land vestigingsplaats feitelijke leiding onderneming die het vervoermiddel exploiteert.

- offshore (dienstbetrekking)

 

Normale regels dienstbetrekking van toepassing.

Pensioenen en lijfrenten

 

Definitie lijfrente in artikel 18, lid 3.

- overheid, algemeen

Nederland

Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (zie Besluit van 28 juni 1996, nr. IFZ96/863M).

- particulier / overheidsbedrijf en lijfrenten

Thailand

Tenzij t.l.v. winst NL onderneming of v.i. (waar db. werd uitgeoefend) en rechtstreeks uitbetaald hierdoor.

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (zie Besluit van 28 juni 1996, nr. IFZ96/863M).

- afkoopsom pensioen (geen overheidspensioen)

Thailand

Tenzij t.l.v. winst NL onderneming of vaste inrichting en rechtstreeks uitbetaald door deze onderneming.

- afkoopsom lijfrente

Nat. wet

 

- beroepspensioen

Thailand

Tenzij t.l.v. winst NL onderneming of vaste inrichting en rechtstreeks uitbetaald door deze onderneming. Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

Uitkeringen

   

- AOW / Anw / WAO / WAZ / WaJong

Nat. wet

 

- WAO-suppletie

Thailand

Indien betaald door / namens part. werkgever.

 

Nederland

Indien betaald door / namens publ. werkgever.

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

Nederland

Indien dienstverband niet is verbroken.

 

Nat. wet.

Indien dienstverband is verbroken.

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Nederland

Maximaal 25% belasting over bruto bedrag.

Indien (gedeelte van) rente / dividend niet is overgemaakt naar Thailand - hierover integraal heffen (remittance base art. 27).

Box II

   

- winst

Nederland

5-jaarstermijn aftrek lokale belasting (art. 23, lid 7), evt. conserverende aanslag invorderen.

- dividend

Nederland

Maximaal 25% van het bruto bedrag.

Indien (gedeelte van) rente / dividend niet is overgemaakt naar Thailand - hierover integraal heffen (remittance base art. 27).

Artikel datum : 17-12-2008 | Artikel laatst gewijzigd : 09-09-2013

© 2018 Jongbloed Fiscaal Juristen