Thailand

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur / commissaris

Nederland

 

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

 

- artiesten en sporters

Nederland

 

- hoogleraren

Thailand

Voor max. twee jaar voor onderwijs of onderzoek tenzij onderzoek niet plaatsvindt t.b.v. het algemeen belang.

- personeel op vliegtuigen en schepen

 

Belast in land vestigingsplaats feitelijke leiding onderneming die het vervoermiddel exploiteert.

- offshore (dienstbetrekking)

 

Normale regels dienstbetrekking van toepassing.

Pensioenen en lijfrenten

 

Definitie lijfrente in artikel 18, lid 3.

- overheid, algemeen

Nederland

Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (zie Besluit van 28 juni 1996, nr. IFZ96/863M).

- particulier / overheidsbedrijf en lijfrenten

Thailand

Tenzij t.l.v. winst NL onderneming of v.i. (waar db. werd uitgeoefend) en rechtstreeks uitbetaald hierdoor.

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (zie Besluit van 28 juni 1996, nr. IFZ96/863M).

- afkoopsom pensioen (geen overheidspensioen)

Thailand

Tenzij t.l.v. winst NL onderneming of vaste inrichting en rechtstreeks uitbetaald door deze onderneming.

- afkoopsom lijfrente

Nat. wet

 

- beroepspensioen

Thailand

Tenzij t.l.v. winst NL onderneming of vaste inrichting en rechtstreeks uitbetaald door deze onderneming. Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

Uitkeringen

   

- AOW / Anw / WAO / WAZ / WaJong

Nat. wet

 

- WAO-suppletie

Thailand

Indien betaald door / namens part. werkgever.

 

Nederland

Indien betaald door / namens publ. werkgever.

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

Nederland

Indien dienstverband niet is verbroken.

 

Nat. wet.

Indien dienstverband is verbroken.

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Nederland

Maximaal 25% belasting over bruto bedrag.

Indien (gedeelte van) rente / dividend niet is overgemaakt naar Thailand - hierover integraal heffen (remittance base art. 27).

Box II

   

- winst

Nederland

5-jaarstermijn aftrek lokale belasting (art. 23, lid 7), evt. conserverende aanslag invorderen.

- dividend

Nederland

Maximaal 25% van het bruto bedrag.

Indien (gedeelte van) rente / dividend niet is overgemaakt naar Thailand - hierover integraal heffen (remittance base art. 27).

Meer over Jongbloed Fiscaal juristen

Twitter Updates

Volg ons op: