Volg ons op:

U bevindt zich hier : Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Oostenrijk


Twitter Updates

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Oostenrijk

 

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur / commissaris / e.d.

Nederland

 

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Tenzij diensten in Oostenrijk verricht door persoon met de Oostenrijkse nationaliteit of door persoon die niet uitsluitend voor verrichten van die diensten inwoner van Oostenrijk is geworden. Opgenomen in Tweede Protocol.

- artiesten en sporters

Nederland

Tenzij krachtens culturele overeenkomst of regeling of verkregen door een niet op het maken van winst gerichte organisatie, als zodanig erkend in een onderlinge overlegprocedure krachtens art. 26 van dit Verdrag, of door artiest / sportbeoefenaar ter zake van aan derg. organisatie verl. diensten.

- hoogleraren

 

Normale regels dienstbetrekking.

- personeel op vliegtuigen en schepen

Oostenrijk

 

- offshore (dienstbetrekking)

 

Normale regels dienstbetrekking van toepassing.

Pensioenen en lijfrenten

 

Géén definitie lijfrente opgenomen.

- overheid, algemeen

Nederland

Tenzij persoon inwoner en onderdaan van Oostenrijk. Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (zie besluit van 28 juni 1996, nr. IFZ96/863M).

- particulier / overheidsbedrijf

Oostenrijk

 

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid.

- afkoopsom pensioen (geen overheidspensioen)

Oostenrijk

 

- lijfrente en afkoopsom lijfrente

Oostenrijk

 

- beroepspensioen

Oostenrijk

Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

Uitkeringen

   

- AOW / Anw / WAO / WAZ / WaJong

Nederland

Opgenomen in Tweede Protocol.

- WAO-suppletie

Oostenrijk

Indien betaald door / namens particuliere werkgever.

 

Nederland

Indien betaald door / namens publieke werkgever.

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

Nederland

Opgenomen in Tweede Protocol.

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Oostenrijk

 

Box II

   

- winst

Nederland

5-jaarstermijn, evt. conserverende aanslag invorderen.

- dividend

Nederland

Maximaal 15% van het bruto bedrag.

 
   
Artikel datum : 15-12-2008 | Artikel laatst gewijzigd : 10-09-2013

© 2018 Jongbloed Fiscaal Juristen