Malta

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur / commissaris / e.d.

Nederland

 

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Tenzij diensten in Malta verricht door persoon met de Maltese nationaliteit of door persoon die niet uitsluitend voor verrichten van die diensten inwoner van Malta werd.

- artiesten en sporters

Nederland

 

- (hoog)leraren

Malta

Voor max. twee jaar voor onderwijs of wetensch. onderzoek tenzij onderzoek niet wordt verricht in het algemeen belang - remittance base 1).

- personeel op vliegtuigen en schepen in internationaal verkeer

Malta

Remittance base 1).

- offshore (dienstbetrekking)

 

Normale regels dienstbetrekking van toepassing.

Pensioenen en lijfrenten

 

Definitie lijfrente in artikel 19, lid 4.

- overheid, algemeen

Nederland

Tenzij inwoner en onderdaan van Malta.

- particulier / overheidsbedrijf en lijfrente

Malta

Remittance base 1).

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid.

- afkoopsom pensioen (geen overheidspensioen) of lijfrente

Nederland

 

- beroepspensioen

Malta

Remittance base 1). Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

Uitkeringen

   

- AOW / Anw / WAO / Waz / WaJong

Nederland

 

- WAO-suppletie

Malta

Indien betaald door of namens particuliere werkgever (remittance).

 

Nederland

Indien betaald door of namens publieke werkgever.

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

Nederland

 

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Nederland

Maximaal 10%.

Box II

   

- winst

Nederland

5-jaarstermijn. Evt. conserverende aanslag invorderen.

- dividend

Nederland

Maximaal 15% van het bruto bedrag.

 
 
   

Meer over Jongbloed Fiscaal juristen

Twitter Updates

Volg ons op: