print sitemap zoeken disclaimer contact

Willekeurig afschrijven

Willekeurige afschrijving

Nieuws

Investeringen door ondernemers (IB of VPB) tussen 1 juli 2013 en 31 december 2013 (mits ingebruikname vóór 1 januari 2016) kunnen direct voor 50% worden afgeschreven. De regeling is minder gunstig dan in voorgaande jaren, in 2013 kan 50% worden afgeschreven edoch het restant moet regulier worden afgeschreven. Deze weeffout in de wetgeving wordt wellicht nog opgelost. U kunt hier de wetgeving raadplegen.

De willekeurige afschrijving

Bepaalde activa of bedrijfsmiddelen kan men op willekeurige wijze afschrijven. Dit wil zeggen dat u op deze bedrijfsmiddelen in z’n geheel vrij mag afschrijven. Er zijn verschillende situaties waarin u de mogelijkheid heeft willekeurig af te schrijven. In al die situaties gelden bepaalde voorwaarden. Hierna zullen de diverse mogelijkheden kort worden beschreven.

Willekeurig afschrijven biedt u de mogelijkheid om ineens tot aan de restwaarde af te schrijven. Dat hoeft niet in alle gevallen de meest voordelige oplossing te zijn. Zo kan dit nadelige gevolgen hebben ten aanzien van de ziekenfondswet. Los daarvan is het tijdig indienen van een verzoek om de willekeurige afschrijving te mogen toepassen zeker te adviseren. U kunt altijd nog beslissen om op een normale wijze af te schrijven.

De regeling voor willekeurige afschrijving is ook weer in 2013 van toepassing.

Deel deze pagina

Laatste update op 24-07-2013
Artikel gemaakt op 25-10-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Bedrijven Willekeurig afschrijven

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap