print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Willekeurig afschrijven

Willekeurige afschrijving

Versnelde afschrijving in 2023

Ondernemingen (inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting) kunnen in 2023 sneller afschrijven op nieuw gekochte (aangeschafte) bedrijfsmiddelen, zoals computers en machines. De overheid wil zo het bedrijfsleven stimuleren om te investeren in hun bedrijf. Via deze regeling kunnen bedrijven die in 2023 investeren in een bedrijfsmiddel eenmalig 50% van het investeringsbedrag willekeurig afschrijven (ten laste brengen van de winst). Door een dergelijke investering in 2023 wordt de winst direct een stuk lager en hoeft er minder belasting te worden betaald. Het restant moet de onderneming in de jaren erna (2024 en verder) regulier afschrijven.

Investeringen door ondernemers (IB of VPB) tussen 1 juli 2013 en 31 december 2013 (mits ingebruikname vóór 1 januari 2016) kunnen direct voor 50% worden afgeschreven. De regeling is minder gunstig dan in voorgaande jaren, in 2013 kan 50% worden afgeschreven edoch het restant moet regulier worden afgeschreven. Deze weeffout in de wetgeving wordt wellicht nog opgelost. U kunt hier de wetgeving raadplegen.

Noot fiscaal jurist inzake willekeurige afschrijving

In een brief van de staatssecretaris (november 2022) worden de contouren geschetst. Naast het sneller afschrijven wat een cash flow voordeel zal opleveren voor bedrijven wordt ook de WBSO en de investeringen in energiebesparingen uitgebreid (investeringen hoger dan € 2.500). Deze maatregelen zijn genomen omdat er diverse ongunstige maatregelen zijn genomen, zoals een verhoging van de belastingdruk en de stijging van het minimumloon. Bij bepaalde investeringen boven de € 2.400 heeft de ondernemer (of onderneming) ook nog recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

De nieuwe regeling inzake de willekeurige afschrijving geldt niet voor:

  • Investeringen in gebouwen.
  • Investeringen in vliegtuigen.
  • Investeringen in bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor verhuur.
  • Personenauto's (tenzij auto's met een nul emissie of auto's die bestemd zijn voor beroepsvervoer)

De nieuwe regeling is op 27 december 2022 gepubliceerd in de staatscourant.

Belastingadvies of vrijblijvende offerte

Belastingen is voor particulieren of ondernemers niet altijd het meest leuke onderdeel. Ons team van ruim 20 fiscale specialisten (belastingadviseur en/of fiscaal juristen) nemen u graag mee in de wondere wereld van het fiscale advies, uw aangifte, een fiscale procedure en/of begeleiding van een boekenonderzoek. Wij adviseren u, onderhouden het contact met de Belastingdienst en adviseren u (pro) actief en vlot tegen vaste tarieven.

Vrijblijvende offerte of vraag?  


Meer weten van willekeurig afschrijven

Deel deze pagina

Laatste update op 03-01-2023
Artikel gemaakt op 25-10-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Bedrijven Willekeurig afschrijven

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap