print sitemap zoeken disclaimer contact

Stel een testament op

Bij de afwezigheid van een testament vindt de vererving in geval van een langstlevende ouder en kinderen plaats op grond van de wettelijke verdeling. Bij de wettelijke verdeling krijgen de kinderen hun erfdeel in de vorm van een vordering op de langstlevende ouder. Hoofdsom en (eventueel) rente zijn voor de kinderen in beginsel pas opeisbaar bij overlijden van die langstlevende ouder. De wettelijke verdeling is doorgaans alleen passend voor personen met relatief weinig vermogen en een eenvoudige vermogensstructuur.

Veelal adviseren wij dus om een testament op te stellen. Hieronder volgt een niet limitatieve opsomming voor de redenen van een testament:

  • Als u niets regelt, regeert alleen de wet. U kunt dan geen erfenis nalaten aan niet bloedverwanten naders dan uw echtgenoot of geregistreerd partner. Niets gaat dan naar een pleegkind of petekind, goede buur, verre vriend, goed doel etc.
  • Met een testament kunt u bepaalde goederen of bedragen aan erfgenamen legateren.
  • U kunt de voogdij over uw kinderen regelen.
  • U wilt een uitsluitingsclausule opnemen.
  • U wilt de erfdelen aanpassen.
  • U woont samen zonder geregistreerd partnerschap. Personen die enkel samenwonen hebben namelijk geen recht op een erfenis.

Hieronder lichten wij een aantal van onze veelvoorkomende adviezen om op te nemen in een testament uit.

Quasi wettelijke verdeling

Een argument om een testament te maken is dat de drie-maandsperiode om de wettelijke verdeling ongedaan te maken te kort is. Als deze periode namelijk is verstreken, is bijvoorbeeld de mogelijkheid vervallen om een woning vrij van overdrachtsbelasting op naam van uw kind te zetten of een onderneming aan uw kind toe te delen. De wettelijke verdeling kan worden nagebootst met een testament op basis van de quasi wttelijke verdeling. Hierin kan een langere ongedaanmaakperiode worden opgenomen.

Afvullegaat

Door middel van het opnemen van een afvullegaat van ten behoeve van de langstlevende partner, kan optimaal gebruik worden gemaakt van de vrijstelling voor de erfbelasting van deze langstlevende partner. Deze is namelijk vele malen hoger dan die van de kinderen. In de situatie dat de langstlevende partner en de kinderen allemaal voor een gelijk deel tot erfgenaam zijn benoemd, erven de kinderen vaak meer dan hun vrijstelling en moet er dus erfbelasting worden betaald, dit terwijl de langstlevende partner een deel van zijn of haar vrijstelling onbenut laat.

Tweetrapsmaking

Er kan een vorm van tweetrapsmaking worden opgenomen die ervoor zorgt dat bij het overlijden van één van de kinderen zonder achterlating van afstemmelingen geen 30/40% erfbelasting is verschuldigd, doch slechts 10/20%.

Wat moet u niet doen?

De praktijk leert dat veel vermogen in stenen zit. Het merendeel van de ouders hebben een forse overwaarde op hun huis en willen dan dit huis aan de kinderen overdragen. Niet doen, dit is meestal een zeer slechte constructie. U moet 2% of zelfs 8% overdrachtsbelasting betalen en de hypotheekrente is niet meer aftrekbaar. Het is een beter idee om het huis te verkopen aan een derde en van het geld een mooi appartement of woonhuis te huren en het geld dan aan de kinderen te schenken. Een andere optie is om vermogen op papier te schenken. Het tarief voor schenkingen aan kinderen is relatief laag (10/20%) en ook gelden er vrijstellingen, dus dan valt de schade eventueel nog mee.

Tot besluit

Bel ons of ga eens bij een notaris bij u in de buurt langs en ga eens in gesprek over uw testament. Het eerste gesprek is doorgaans gratis (althans bij ons).

Meer weten van stel een testament op

Deel deze pagina

Laatste update op 11-01-2021
Artikel gemaakt op 23-11-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Estate planning Stel een testament op

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap