print sitemap zoeken disclaimer contact

Fiscale scan eenmanszaak of VOF?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

Inbreng in de BV ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Discussie met de Belastingdienst?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Aandachtspunten startende ondernemer

Een onderneming opstarten is een feest, mits de voorbereiding goed is. Onderstaand enkele aandachtpunten uit de praktijk. Deze lijst wordt continue - op basis van praktijkervaring - aangevuld.

 1. Kies de voor u meest geschikte rechtsvorm voor de uitoefening van uw onderneming, bijvoorbeeld de eenmanszaak of de B.V.
 2. Zorg voor een goede start door een inschrijving bij de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst en indien nodig de uitvoeringsinstelling.
 3. Bezoek de diverse sites op het internet voor informatie en download de starterskrant op de site van de Belastingdienst
 4. Zet uw administratie direct goed op door alle bonnen te bewaren, uw uren goed te registreren en alvast een administrateur te zoeken. Dit is van levensbelang voor u en uw bedrijf, vanaf 2005 moet u digitaal aangifte doen voor de BTW, de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. De voorlichting van de Belastingdienst hierover is erg goed, kijk hier voor de download.
 5. U kunt de Belastingdienst vragen of ze u als ondernemers zien, dit kan middels een zogenaamde VAR-verklaring, vraag deze aan. Zie hiervoor de site van de Belastingdienst, u kunt de formulieren hier downloaden.
 6. Na melding bij de Belastingdienst krijgt u een BTW-nummer. Dat nummer is noodzakelijk om aangifte BTW te doen om zodoende zo snel mogelijk de u in rekening gebrachte BTW terug te vragen, zie voor informatie hier. Ga u na of de kleine ondernemersregeling in de BTW voor u van toepassing is.
 7. Sluit de nodige verzekeringen af. Denk daarbij aan de ziektekostenverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 8. Als u vanuit uw hobby uw bedrijf bent begonnen, kunt u wellicht de kosten tijdens de hobbyfase meenemen als bedrijfskosten, kijk dit na en overleg dit met uw adviseur.
 9. Maak een lijst van goederen (zoals bureau, PC, telefoon, etc.) die u zakelijk gaat gebruiken, deze goederen kunt u inbrengen respectievelijk verkopen aan uw eenmanszaak of B.V. Stel een lijst op, waardeer de goederen en stuur een factuur vanuit privé aan uw onderneming (geen BTW).
 10. Ga na of u aanspraak kunt maken op de zelfstandigenaftrek en de verhoogde zelfstandigenaftrek voor starters. Wellicht komt u zelfs in aanmerking voor extra regelingen zoals voor speur- en ontwikkelingswerk.
 11. Kijk eens of u gebruik kunt maken van de meewerkaftrek, of dat misschien het toekennen van een reële arbeidsbeloning aan uw partner fiscaal aantrekkelijker is, dit kan enkel bij een eenmanszaak, VOF of maatschap. Bij een B.V. kunt u eventueel uw partner een salaris toekennen.
 12. Voor investeringen kunt u wellicht een beroep doen op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.
 13. Als startende ondernemer heeft u allerlei voordelen, onder meer kunt u bepaalde zaken willekeurig (soms zelfs ineens) afschrijven, de eerste paar jaar betaalt u dan vrijwel geen inkomstenbelasting.
 14. Indien u geld nodig heeft voor de opstart, kunt u wellicht gebruik maken van de subsidiemogelijkheden van de gemeente, de provincie, het rijk, de EU of andere regelingen. Een veel gebruikte mogelijkheid is de Tante Agaath regeling. Kijk tevens of het Besluit borgstelling MKB-kredieten een oplossing kan bieden.
 15. Kijk eens of u subsidie kunt krijgen voor de start van uw bedrijf. Dit kan doordat u bepaalde activiteiten onderneemt of zich in een bepaalde regio vestigt.
 16. Als u (bij eenmanszaak, VOF of maatschap) het eerste jaar een verlies maakt, kunt u dit verrekenen met de 3 voorgaande jaren en de 9 komende jaren, u krijgt dan dus geld van de Belastingdienst terug. Tevens moet u dan bekijken of u gebruik kunt maken van de middelingsregeling.

Deel deze pagina

Laatste update op 21-04-2017
Artikel gemaakt op 16-11-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Ondernemer en belastingen Aandachtspunten starter

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap