print sitemap zoeken disclaimer contact

Artiest en buitenlands inkomen

Nederlandse zanger moet over wereldinkomen premies in Nederland betalen

Bij uitzending naar het buitenland of een salary split (inkomen uit 2 of meer landen) kunnen er problemen ontstaan bij de sociale verzekeringen. Binnen de EU zijn hierover afspraken gemaakt. De hoofdregel is dat de regels in het werkland gelden. Als er in meerdere landen wordt gewerkt, gaat veelal het woonland voor. Dit kan bij ondernemers weer anders zijn als het inkomen uit Nederland van ondergeschikt belang is. Bij detachering kunt u een verklaring aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (E 101 verklaring). Bij werken in het buitenland vervallen meestal de werknemersverzekeringen in Nederland. Als u gedurende minimaal 3 maanden in het buitenland werkt kunnen ook de volksverzekeringen vervallen. Er is wel een mogelijkheid om zich vrijwillig voor de AOW en ANW te verzekeren.

Procedure artiest

Laten we als voorbeeld de bekende zanger Jan S. nemen. Hij zingt in Nederland, Duitsland, Frankrijk en België. Over zijn Nederlandse inkomen wil onze Jan best premies volksverzekeringen betalen, maar over het buitenlandse inkomen niet. De inspecteur stelt dat Jan over alle inkomen (ook buitenlands) premies volksverzekeringen in Nederland moet betalen. Het Gerechtshof in Amsterdam is het met de inspecteur eens.

Toelichting uitspraak

Omdat Jan in meerdere lidstaten werkzaamheden verricht voor verschillende werkgevers, is ingevolge de Verordening van de EEG (voor de kenner artikel 13 en 14.2.b en i verordening 1408/71) de heffing van premie volksverzekeringen uitsluitend aan Nederland toegewezen. Jan S. woont in Nederland en geniet hier winst uit onderneming. Jan S. treedt diverse malen op in Nederland, Duitsland, Frankrijk en België. In Nederland wordt de verhouding van Jan S. tot zijn opdrachtgevers als een fictieve dienstbetrekking aangemerkt. Op het Nederlandse inkomen worden loonbelasting en premies volksverzekeringen ingehouden en afgedragen. De werkzaamheden in het buitenland worden beschouwd als werkzaamheden in loondienst. Volgens Jan zijn z'n buitenlandse (zuivere) inkomsten in Nederland vrijgesteld van premie volksverzekeringen. De inspecteur en het Gerechtshof denken hier anders over.

Bron: Hof Amsterdam 11 augustus 2005 nummer 04/01748.

Meer weten van artiest en buitenlands inkomen

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Sport, artiest en fiscus Rechter en Artiest Artiest en buitenlands inkomen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap