print sitemap zoeken disclaimer contact

Belonen van kinderen

De zakelijke beloning van meewerkende kinderen (vanaf 13 jaar) is aftrekbaar van de winst. Bij de kinderen is het salaris niet (of beperkt) belast. Tot zo’n € 400 per maand is de inhouding van loonheffing zeer beperkt.Dienstbetrekking

Bij kinderen is veelal sprake van een fictieve dienstbetrekking, tenzij ze hetzelfde doen als normaal personeel. Overleg even met uw accountant over toepassing van de kalenderjaarregeling, dit zal betekenen dat u slecht eens per jaar de beloning in de salarisadministratie opneemt. Maaltijden kunnen deel uitmaken van de beloning van het kind, ook deze maaltijden zijn dan aftrekbaar (bij de kinderen beperkt belast).

Werknemersverzekeringen

Omdat vaak de familieverhoudingen de boventoon voeren, zijn geen werknemerspremies verschuldigd. Dit geldt in het bijzonder voor schoolgaande en nog bij u thuis wonende kinderen, aldus de rechter (Centrale Raad van Beroep in april 2004). Verrichten de kinderen dezelfde werkzaamheden als normaal personeel, dan zijn wel premies verschuldigd.

Kinderbijslag en studiefinanciering

Als u meer gaat betalen dan € 4.000 per jaar, dan moet u even opletten. Voor thuiswonende kinderen (16 en ouder) ligt de grens op dit bedrag en voor uitwonende kinderen op ongeveer € 6.000 per jaar (gemiddelde per kwartaal nemen). Voor kinderen met studiefinanciering ligt de grens op ongeveer € 12.000 (netto) per jaar.

Schoolgeld betalen

Mits zakelijk mag de werkgever het schoolgeld voor kinderen van werknemers betalen. Deze zogenaamde schoolgeldregeling is gebaseerd op artikel 2 lid 1 van de wet op de loonbelasting. Kinderen moeten een zelfstandig recht bij de werkgever hebben en gebruiken op deze manier de algemene heffingskorting. De directeur-grootaandeelhouder van een B.V. kan hiervan wellicht ook gebruik maken, edoch dit moet dan wel zakelijk zijn. In een procedure (Hof Arnhem februari 2007) ging het mis. Een B.V. had slechts één aandeelhouder en werknemer en een vergoeding van studiekosten is dan niet zakelijk. Stelt u wel even een reglement en een overeenkomst op.

De schoolgeldregeling kan worden ingebracht in een cafetariasysteem, waarbij de werknemer de uitkeringen aan zijn kinderen als het ware zelf betaalt door middel van verlaging van zijn loon. Let er hierbij op dat de verlaging alleen fiscaal effectief is als dit gebeurt voordat het door de werknemer is genoten. Het lijkt bezwaarlijk de regeling zo in te kleden, dat alleen de DGA er gebruik van kan maken. Ik ben het niet eens met de uitspraak omdat men moet kijken naar de onzakelijkheid van de totale beloning van de DGA.

Meer weten van belonen van kinderen

Deel deze pagina

Laatste update op 16-02-2021
Artikel gemaakt op 03-10-2007
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Studenten Belonen van kinderen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap