print sitemap zoeken disclaimer contact

Bezwaarschrift boete

Belastingdienst Regio ..............................
Kantoor ..............................
Postbus …..Plaats, datum
Onze ref.: ...............


Betreft: bezwaarschrift boete te late betaling belastingen op aangifte .............................. ten name van .............................., wonende aan de .............................. te .............................. (aanslagnummer ...............)
 


Weledelgestrenge heer, vrouwe,
Hierbij maak ik bezwaar tegen de boete of waarschuwing voor een boetebesluit zoals mij dit is toegezonden op ............... met uw referentie ...............

Feiten

De Belastingdienst heeft eenzijdig haar bankrekeningnummer aangepast. Deze aanpassing is mij niet kenbaar geweest of door u aan mij kenbaar gemaakt. Op ............... is de aangifte .............................. digitaal ingediend, hiermee is deze tijdig. Op ............... is de belasting voldaan op de bankrekening van de Rabobank, hiermee ook tijdig.


Bezwaren en motivering

De aangifte is tijdig ingediend en de belasting is tijdig afgedragen. De staatssecretaris heeft per brief van 12 december 2006 op kamervragen aangegeven de betaling op de Rabobank als rechtsgeldig juiste betaling aan te merken (kenmerk DGB 2005-7263).


Conclusie


Vergoeding kosten bezwaarfase

Onder verwijzing naar artikel 7.15 van de Algemene wet bestuursrecht en het op dat artikel gebaseerde Besluit proceskosten bestuursrecht, verzoek ik u de door belanghebbende gemaakte kosten te vergoeden. Er is immers sprake van onrechtmatig handelen van de zijde van de Belastingdienst, terwijl deze onrechtmatigheid ook aan de Belastingdienst is te wijten. Het opleggen van een boete waarbij door de staatssecretaris is aangegeven dat deze boete niet zal worden opgelegd, is onrechtmatig. Het bedrag van de aan belanghebbende te vergoeden kosten bedraagt tot op heden € 181. Ik ga daarbij uit van een zaak van gemiddeld gewicht, waarbij een factor hoort van 1. Ik behoud mij het recht voor om, mocht daartoe aanleiding bestaan, het bedrag aan verzochte onkostenvergoeding aan te passen aan toekomstige omstandigheden, zoals het eventueel bijwonen van een hoorzitting voor het geval u voornemens bent dit bezwaarschrift af te wijzen. 

Uitstel van betaling

In dit kader verzoek ik u om uitstel van betaling tot het moment dat u op dit bezwaarschrift is beslist. In dit kader verzoek ik om uitstel van betaling voor het totale bedrag van de boete.

Horen

Tenslotte verzoek ik u mij te horen als u voornemende bent van dit bezwaarschrift af te wijken. Als u nog vragen of opmerkingen heeft, hoor ik deze graag.
Hoogachtend,

 

Deel deze pagina

Laatste update op 30-06-2017
Artikel gemaakt op 22-01-2006
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Bezwaarschriften Bezwaarschrift boete

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap